Kaip informuoti NMA dėl įsipareigojimų nevykdymo esant ekstremaliai situacijai

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) informuoja, kad, jei pareiškėjai dėl ekstremalios situacijos konkrečioje vietovėje negali laiku įvykdyti nustatytų įsipareigojimų, per 15 darbo dienų nuo tos dienos, kai sužinojo apie nuo pareiškėjo valios nepriklausančias aplinkybes, turi informuoti NMA, pateikdami įrodymus.
Pareiškėjai, kurie dėl ekstremalių meteorologinių sąlygų (sausros) negalės įvykdyti įsipareigojimų, turi per 15 darbo dienų nuo susiklosčiusių nepalankių aplinkybių atsiųsti nuotraukas per programėlę „NMA agro“, kuriose užfiksuoti ekstremalių oro sąlygų paveikti plotai.
Jei dėl ekstremalių meteorologinių sąlygų konkrečiame rajone yra paskelbta ekstremali situacija, pareiškėjams jokių papildomų prašymų ir pažymų teikti nereikia – užtenka pateikti paveiktų plotų nuotraukas per „NMA agro“ programėlę.
Svarbu, kad, jei situacija nepasikeičia iki pat nustatyto įsipareigojimų įvykdymo termino, prieš pat termino pabaigą pareiškėjai turi dar kartą atsiųsti nuotraukas per „NMA agro“ programėlę, kuriose būtų matoma, kad situacija laukuose nepagerėjo.
Situacijai pagerėjus, privaloma įvykdyti atidėtus įsipareigojimus ir pranešti NMA, per programėlę „NMA agro“ atsiunčiant nuotraukas.
Pareiškėjai, įgyvendinantys investicines priemones, kurios nėra susijusios su plotais, taip pat turės pateikti paaiškinimus, kaip sausra paveikė įsipareigojimų vykdymą, rodiklių nepasiekimą ir pan.
NMA informacija