Kandidatai į ŽŪR tarybą

Vasario 27 d. XVII-ajame Žemės ūkio rūmų suvažiavime bus renkama Taryba. Kviečiame susipažinti su kandidatų į tarybos narius, kuriuos pateikė asociacijos SĄRAŠU.