KAUNO BITININKŲ DRAUGIJAI IR TOLIAU VADOVAUS JUOZAS JANKAUSKAS

Kovo 4 d. Ženės ūkio rūmų didžiojoje salėje įvyko Kauno bitininkų draugijos (Draugijos) ataskaitinis – rinkiminis susirinkimas, kuriame dalyvavo gerokai per 200 draugijos narių.

Ilgametis Draugijos pirmininkas Juozas Jankauskas pateikė draugijos 2016 m. darbų ir veiklos ataskaitą, apžvelgė ateities perspketyvas ir veiklos aktyvinimo galimybes. Taip pat buvo pateikta draugijos Valdybos veiklos ir Revizinės komisijos ataskaita.

Draugijos nariai ataskaitiniame – rinkiminiame susirinkime išrinko naują draugijos valdybą.

Visuotinis Kauno bitininkų draugijos ataskaitinis – rinkiminis suvažiavimas išreiškė pasitikėjimą ilgamečiu draugijos pirmininku Juozu Jankausku ir perrinko jį pirmininko pareigoms.

„Gerbiu Draugijos narių pasitikėjimą manimi, džiaugiuosi, kad nors ir pamažu, bet mūsų gretos auga. Štai šiandien visuotiniame narių susirinkime apsvarstėme Draugijos veiklos gerinimo gaires, apžvelgėme perspektyvas, viešinimo apie vykdomą Draugijos švietėjišką veiklą galimybes. Žinia, kad tokiai veiklai plėtoti reikalingos lėšos, todėl šiandien patvirtinome didesnį Draugijos nario mokestį“ – kalbėjo Draugijos pirmininkas Juozas Jankauskas, vadovaujantis draugijai jau 22 metus (nuo 1966 m.)