Kiaulių auginimas. Prancūzija – Lietuva 1:0

Nuo 2021 m. rugsėjo prašome pagalbos Lietuvos kiaulininkystės sektoriui. Žemės ūkio ministerija pripažįsta, kad kiaulininkystės sektoriaus krizei įveikti reikalingos skubios ir išskirtinės pagalbos priemonės, tačiau siekia, kad parama būtų teikiama ne nacionaliniu, o ES lygiu ir skleidžia žinią, kad neva Europos Komisija neleidžia remti sektoriaus. Tačiau iš Europos Žemės ūkio ir maisto komisaro Woicechovskio š. m. vasario 2 d. paskelbto pranešimo spaudai akivaizdu, kad Europos Komisija nesiruošia remti viso Europos kiaulienos sektoriaus, bei sveikina atskirų šalių narių iniciatyvas teikti nacionalinę pagalbą ir ragina ES šalis gelbėti savo pačių kiaulių augintojus. Komisaras kaip sektinus pavyzdžius pateikė Prancūzijos žemės ūkio ministro pranešimą apie didžiulį 270 mln. EUR skubios pagalbos paketą Prancūzijos kiaulių augintojams, bei Lenkijos pranešimą apie 88 mln. eurų valstybės pagalbos paketą. Europos Komisaras Woicechovskis pranešime teigia: ,,Tai parodo, kad valstybės pagalba gali turėti įtakos ir gali būti veiksminga priemonė. Nuosekliai ir tvirtai raginau valstybes nares pasinaudoti šia priemone siekiant padėti sektoriui”.

Šaltinis: https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/wojciechowski/announcements/meeting-ep-coordinators-comagri-difficult-situation-pigmeat-sector_en

Lietuvos atstovai naiviai tikėjosi Europos Komisijos pagalbos ir paruoštos nacionalinės pagalbos schemos vis dar neturi. Kalbėdami apie globalią kiaulienos krizę, mūsų atstovai pamiršta nacionalinius interesus. Tačiau kitos ES šalys juos gina visomis įmanomomis progomis ir galimybėmis. Dėl to mes prarandame darbo vietas kaime, mažėja mūsų pagamintos produkcijos kiekis ir prarandamos rinkos. Akivaizdus pavyzdys – kol Lietuva vis dar svarsto ir dvejoja ar remti kiaulininkystės sektorių, Lenkija, Austrija ir Prancūzija jau paruošė bei oficialiai paskelbė ir apie šalies ryžtą gelbėti savo kiaulininkystės sektorių ir apie pagalbos paketą. Lenkija skiria 88 mln. €, Austrija teikia antrą pagalbos paketų už 20 mln. €, o Prancūzija kiaulininkystei skiria 270 mln. € paramą ir ją pradeda skubiai teikti. Šios šalys žino, kam reikalingas žemės ūkis, iš ko gyvena ūkininkai ir kokia turi būti žemės ūkio politika kriziniu laikotarpiu. Turime viltį, kad prancūzų ryžtas įkvėps ir Lietuvos Vyriausybę. Nors visus 2021 metus kiaulių supirkimo kainos Prancūzijoje yra palankesnės nei Lietuvoje, o  pati Prancūzija savo reikmėms pasigamina daugiau kiaulienos nei Lietuva  (Prancūzija 34 kg kiaulienos, o Lietuva apie 25 kg), Prancūzai nedelsdami kuria ir įgyvendina pagalbos schemas savo šalies augintojams.

Prancūzijos Žemės ūkio ministras Juljen DENORMANDY sako: „Jei nieko nedarysime, susidūrę su šia istorine krize, mažiausiai 30% mūsų kiaulių augintojų iškils pavojus išnykti. Ko mes norime? Leisti tai įvykti ir prarasti visą mūsų žemės ūkio ir maisto grandinės tinklą, kuriuo didžiuojamės, arba kovoti, kad išlaikytume savo suverenitetą? Nusprendžiau kovoti dėl šiandien sudaryto veiksmų plano, įskaitant iki 270 mln. eurų vertės nenumatytų atvejų planą, taip pat oportunistinių ir struktūrinių nuostatų stiprinimą, ypač Egalim2 įstatymo dėka. Jei dalyvauja valstybė, turi dalyvauti ir kiekviena grandinės grandis. Todėl raginu visos pramonės – tiek perdirbėjų, tiek pardavėjų – solidarumą, kad jie taikytų Egalim2 įstatymą, ypač dėl kiekvienos nuorodos atitinkamų rodiklių parinkimo, ir kad jie apdovanotų ir vertintų mūsų produktus, o bankai dėtų pastangas padėti kiaulių augintojams. Aš sveikinu grandinės narius, kurie jau nuo šios dienos pradėjo šį kelią. Kitus informuoju, kad netoleruosime Egalim2 su įstatymo numatytomis sankcijomis. Informuoju kitus, kad netaikysime jokios tolerancijos tiems, kurie netaiko Egalimo2, taikydami įstatymuose numatytas sankcijas.”

Visą Prancūzijos Žemės ūkio ministerijos pranešimą spaudai išverstą į Lietuvių kalbą skaitykite ČIA