Kokie klausimai kyla dėl KPP pasidalytos rizikos paskolų?

Jau pasirašomos pirmosios lengvatinių paskolų teikimo sutartys pagal Pasidalytos rizikos paskolų finansinę priemonę iš fondų fondo „KPP finansinių priemonių fondas“. Fondą valdanti Nacionalinė plėtros įstaiga UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (ŽŪPGF) dalinasi pagrindiniais atsakymais į klausimus, kylančius dėl šių paskolų suteikimo.

Kokios ir iki kada yra teikiamos lengvatinės paskolos?

Pasidalytos rizikos paskolos pradėtos teikti 2021 metų spalio mėnesį, ŽŪPGF ir atrinktam finansų tarpininkui, Medicinos bankui, pasirašius sutartį dėl priemonės įgyvendinimo. Paskolų teikimui pagal šią finansinę priemonę biudžetas siekia 15,2 mln. eurų ir yra lygiomis dalimis sudarytas iš 2014-2020 m. Lietuvos kaimo plėtros programos bei Medicinos banko privačių lėšų. Finansavimas žemdirbiams pagal šią dvišalę sutartį bus teikiamas dvejus metus, iki 2023 m. spalio 14 d.

„Žemės ūkio veikla užsiimantys ir Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ programoje dalyvaujantys ūkio subjektai pagal šią priemonę gali gauti finansavimą investiciniams projektams bei apyvartinėms lėšoms papildyti, o didžiausia vienam paskolos gavėjui suteikiamos paskolos suma – 200 tūkst. eurų“, – patikslina ŽŪPGF l. e. direktorės pareigas Romalda Globienė.

Koks lengvatinės paskolos suteikimo procesas?

Į finansų tarpininką, Medicinos banką, dėl lengvatinės paskolos pagal šią priemonę gali kreiptis paraišką Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) pateikę ir pažymą dėl tinkamumo gauti lengvatinę paskolą iš jos gavę ūkio subjektai.

Finansų tarpininkas priima sprendimą dėl paskolos suteikimo, o tolimesnis procesas priklauso nuo suteikiamos lengvatinės paskolos tipo: jos nederinant su subsidija – pasirašoma paskolos sutartis su finansų tarpininku, o paskolą derinant su subsidija – po finansų tarpininko sprendimo informacija yra perduodama ŽŪPGF ir NMA, o pastaroji tuomet susisiekia su pareiškėju dėl tolimesnių žingsnių.

Daugiau apie lengvatinės paskolos suteikimo procesą po NMA pažymos gavimo, galima sužinoti pateikiamoje paskolos gavėjo atmintinėje: Atmintinė pareiškėjui.

Kokios teikiamų lengvatinių paskolų sąlygos?

Pagal šią priemonę žemės ūkio veikla užsiimantiems ūkio subjektams suteikiamos paskolos terminas gali siekti iki 5 metų, o taikoma bendra metinė palūkanų norma siekia 1,25 proc.

„Ūkininkams taikoma žema, vos 1,25 proc. siekianti, metinė palūkanų norma ir dažnu atveju tai yra kur kas mažiau nei taikoma paskoloms, skolinantis rinkos sąlygomis. Taip pat svarbu akcentuoti, kad ši palūkanų norma bus fiksuota visą paskolos terminą, tad ūkio subjektas bus apsaugotas nuo palūkanų normos augimo, jeigu kintama palūkanų dalis (Euribor) pradėtų kilti“, – papildo R. Globienė.

Suteikiant lengvatinę paskolą paskolos gavėjui yra taikomas paskolos sutarties sudarymo mokestis, kuris yra apskaičiuojamas taikant 1 proc. mokestį nuo paskolos sumos, tačiau ne mažiau kaip 130 ir ne daugiau kaip 1 500 eurų. Vienam paskolos gavėjui gali būti suteikta viena paskola.

Daugiau apie šią priemonę skaitykite čia: KPP finansinių priemonių fondo pasidalytos rizikos paskolos.

Finansinė priemonė įgyvendinama pagal schemą, patvirtintą 2020 m. lapkričio 30 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-821 „Dėl fondų fondo „KPP finansinių priemonių fondas“, skirto Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos lėšomis įgyvendinamoms finansinėms priemonėms administruoti, valdytojo skyrimo ir finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ ir kitus susijusius nacionalinės teisės aktus, Europos Sąjungos (ES) taisykles (ES reglamentai dėl ES fondų ir visi kiti ES reglamentai, direktyvos, taisyklės ir gairės).