Konferencija apie mokslo atradimų taikymo galimybes žemės ūkyje

Seimo Kaimo reikalų komitetas drauge su Žemės ūkio rūmais organizuoja konferenciją „Naujausi  fundamentalūs Lietuvos  mokslininkų atradimai ir jų taikymo galimybės šalies žemės ūkio gamyboje“, kuri vyks balandžio 3 d. (pirmadienį) 10.30 val. Konstitucijos salėje.

KONFERENCIJOS „Naujausi  fundamentalūs Lietuvos  mokslininkų atradimai ir jų taikymo galimybės šalies žemės ūkio gamyboje“

P R O G R A M A

Eil.

Nr.

Pranešėjas (-a) Pranešimo tema Laikas

Dalyvių registracija

10.00 – 10.30
1 Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Andriejus Stančikas,

Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas Eugenijus Jovaiša

Sveikinimo žodis 10.30 – 10.40
2 Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro prof. Virginijus Šikšnys Fundamentalūs Lietuvos mokslininkų atradimai 10.40 – 11.00
3 Žemdirbių savivaldos atstovų pasisakymai Žemės ūkio gamintojų lūkesčiai dėl mokslo indėlio į žemės ūkio gamybos efektyvesnį vystymą, naujų technologijų ir inovacijų diegimą 11.00 – 11.40
4 Mokslo ir mokymo institucijų pasisakymai Mokslo įstaigų vertinimo ir taikomųjų mokslinių tyrimų finansavimo problematika 11.40 – 12.20
5

Kavos pertrauka

12.20 –12.50
6 Žemės ūkio mokslo finansavimo perspektyvos ir mokslo įstaigų vertinimo problematika ŠMM ministrė J. Petrauskienė

ŽŪM ministras B. Markauskas

12.50 – 13.20
7 Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Andriejus Stančikas,

Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas Eugenijus Jovaiša

Konferencijos apibendrinimas 13.20 – 13:40

Konferencijos moderatorius: L. e. p. Žemės ūkio rūmų pirmininkas Sigitas Dimaitis