Konferencija dėl BŽŪP po 2020 m.

2018 m. birželio 9 – 10 d. Joniškio rajono Kirnaičių kaimo bendruomenė drauge su Žemės ūkio rūmais organizuoja festivalį, skirtą paminėti Lietuvos 100-mečiui „Šimtmečio šviesoj – mes ir sporte, ir dainoj…“

Festivalio metu Žemės ūkio rūmai organizuoja tarptautinę konferenciją „Bendrosios žemės ūkio politikos perspektyvos Baltijos šalyse po 2020 m.“ Konferenciją remia LR žemės ūkio ministerija.

„Jau šiandien svarbu kalbėti, diskutuoti, informuoti žemdirbišką visuomenę ir vienyti Baltijos šalių pozicijas dėl BŽŪP ateities po 2020 metų. Konferencijoje planuoja dalyvauti ir Latvijos žemdirbių parlamento vicepirmininkė Maira Dzelzkaleja, todėl tikimės, kad po konferencijos galėsime turiningai ir įdomiai padiskutuoti. Žemės ūkio rūmai dėl BŽŪP po 2020 m. aktyviai dirba ne tik su Baltijos, bet ir su Višegrado šalimis, jau keli metai: pasirašytas ne vienas susitarimas, deklaracija dėl bendros ir vieningos veiklos“ – sako dr. Arūnas Svitojus.

KONFERENCIJOS PROGRAMA

FESTIVALIO PROGRAMA