Konferencija „Žemės ūkis ir klimato kaita"

Žemės ūkio rūmai organizuoja tarptautinę konferenciją „Žemės ūkis ir klimato kaita: pasitinkant naujus iššūkius“. Konferencija vyks 2016 m.  lapkričio 4 d., 10:00 val. Aleksandro Stulginskio universitete, IV rūmų Konferencijų salėje, Universiteto g. 8a, Akademija. KONFERENCIJOS PROGRAMA: konferencijos-programa

Konferencijoje vyks diskusijos apie ES iniciatyvas klimato kaitos srityje – pasiūlymą Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentui dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų, išmetamų ir šalinamų dėl žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės, kiekio įtraukimo į 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategiją, bei pasiūlymą Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentui kuriuo, kuriant atsparią energetikos sąjungą ir siekiant vykdyti įsipareigojimus pagal Paryžiaus susitarimą, valstybėms narėms nustatomi įpareigojimai 2021–2030 m. laikotarpiu sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų metinį kiekį. Bus aptariamos šių iniciatyvų ir kitų klimato kaitos švelninimo politikos aspektų galimos pasekmės Baltijos regiono žemės ūkiui. Konferencijoje taip pat dalyvaus svečiai – žemdirbių savivaldos organizacijų atstovai iš Latvijos, Estijos bei Lenkijos.

Pageidaujančius dalyvauti konferencijoje prašome registruotis el. paštu info@zur.lt. Registruojantis prašome nurodyti vardą, pavardę, užsiėmimą, darbovietę ir telefono numerį.

Kontaktinis asmuo pasiteiravimui – Tarptautinio skyriaus vedėja Vaida Leščauskaitė, tel. 8-37 40 95 72, mob. 8-652 99 94