Kontaktų mugė su Vengrijos ekspertais

2018 m. kovo 20-22 d. Žemės ūkio rūmuose (K.Donelaičio g. 2, Kaunas) svečiuosis Vengrijos žemės ūkio sektoriaus ekspertai, pristatysiantys žemės ūkio inovacijas ir bendradarbiavimo galimybes. Kviečiame dalyvauti seminaruose ir užmegzti kontaktus su Vengrijos inovacijų plėtotojais.

Norinčius dalyvauti, prašome registruotis iki 2018 m. kovo 16 d. el. paštu info@zur.lt

Kontaktinių seminarų temos:

2018 kovo 20 d. 10:00-13:00 val. – PIENO SEKTORIUS

Seminaras pieno sektoriaus specialistams ir verslo susitikimai.

Vengrijos atstovas: p. Bartha, Ákos Vengrijos pieno tyrimų institutas.

Vengrijos pieno produktų tyrimų institutas turi per 100 metų patirties pažangių technologijų vystymo ir maisto saugos sprendimų kūrime pieno produktų pramonės srityje bei jų pritaikyme. Institutas siūlo mokslinių tyrimų ir plėtros paslaugas:

  • Naujų produktų vystymas, kūrimas ir jų gamybos technologijų pritaikymas bei realizavimas.
  • Gamybos technologijų atnaujinimas, ypač atsižvelgiant į materialųjį ir energijos taupymo efektyvumą.
  • Produktų kokybės gerinimas.

Tyrimų ir plėtros veiklą remia bandomoji instituto gamykla ir jos gerai įrengtos higienos, mikrobiologijos ir fizikinių-cheminių tyrimų laboratorijos, turinčios maisto ir farmacijos akreditacijas.

2018 kovo 21 d. 10:00-13:00 val. – GRŪDININKYSTĖS SEKTORIUS

Seminaras apie grūdų selekciją ir žemės ūkio pramonę bei verslo susitikimai.

Vengrijos atstovai: Grūdų tyrimų organizacija GK – p. Facskó László, sojos pupelių tyrimai

– Dr Mihál Róbert miežių selekcininkas.

Javų tyrimų organizacija GK vykdo tyrimus augalininkystės ir sėklininkystės srityse. Per dešimtmečius sukaupta tyrimų patirtis, kartu su naujausiais mokslinių tyrimų bandymais, suteikia galimybę rinkai nuolatos pateikti naujų augalų veislių ir hibridų. Technologinės žinios įgyjamos atliekant agronominių bandymų rezultatus sudaro puikias galimybes augalininkystės klestėjimui. Įstaiga tiria beveik dvi dešimtis lauko kultūrų, nuo kviečių duonai iki grikių, kukurūzų, saulėgrąžų, žieminių rapsų, sorgų, sojų pupelių, žieminių ir pavasarinių miežių, kvietrugių ir avižų, sėmenų, raudonųjų dobilų ir sorų rūšių.

2018 kovo 22 d. 10:00 – 13:00 val. – MAISTO PRAMONĖ

Seminaras „Maisto mokslinių tyrimų plėtra ir verslo susitikimai”

Vengrijos atstovai:

ÉKI Maisto mokslo tyrimų institutas: p. Nagy Ádám, analizuojantis fiziologinį didelės pridėtinės vertės sveikų maisto produktų poveikį.

NAIK Nacionalinis žemės ūkio tyrimų ir inovacijų centras: p. Somogyi Norbert, kuriantis ir vykdantis į praktiką orientuotas programas, prisidedančias prie agrarinės ekonomikos konkurencingumo didinimo ir tvaraus vystymosi.

Maisto mokslinių tyrimų institutas, turėdamas techninę infrastruktūrą, kvalifikuotas mokslininkų grupes ir didelę patirtį, gali prisidėti didinant maisto pramonės konkurencingumą jų mokslinių tyrimų, plėtros ir inovacijų veikloje.

Instituto mokslinių tyrimų ir plėtros veikla apima maisto kokybės tikrinimą, kilmės patvirtinimą, naujų maisto perdirbimo ir konservavimo technologijų kūrimą, sveikų maisto produktų vystymą ir jų pateikimą rinkai, maisto saugos užtikrinimą, kokybės gerinimą ir inovacijas atliekant socialinių mokslų tyrimus visoje maisto grandinėje. Naujų, didelės pridėtinės vertės, sveikatą tausojančių maisto produktų vystymas ir diegimas bendradarbiaujant su partneriais prisideda prie maisto pramonės konkurencingumo didinimo. Mokslinių tyrimų ir paslaugų teikimas maisto produktų gamintojams padeda jiems užimti intensyvesnę padėtį rinkoje, įvedant naujus produktus ir technologijas bei didinant gamybos linijų efektyvumą.