Kooperatyvai prašė pakoreguoti pelno lygio reikalavimus

Kaip jau skelbėme, vieną dieną per mėnesį žemės ūkio ministras Giedrius Surplys ir jo komandos nariai dirba Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) suteiktose patalpose Kaune.  Ministras dažniausiai susitinka su ŽŪR priklausančių organizacijų atstovais ir aptaria jiems svarbius klausimus. Rugpjūčio 20 d. ministras be kita ko išklausė pieno gamyba užsiimančių kooperatyvų grupės, kuriai vadovavo ŽŪR tarybos narys, Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacijos „Kooperacijos kelias“  bei ŽŪKB „Pieno gėlė“ valdybos pirmininkas Jonas Kuzminskas pagrįstus pasiūlymus.

Daugiau nei valandą užtrukusiame susitikime ministras G.Surplys iš esmės pritarė ūkininkų pateiktiems argumentams ir susitarė aktualias problemas aptarti dar kartą jau Žemės ūkio ministerijoje. Be kitų konkrečių klausimų šį kartą kooperatyvų atstovai siūlė atsisakyti arba sumažinti ES ir valstybės paramos siekiantiems kooperatyvams keliamus reikalavimus siekti ŽŪM pavaldžių institucijų nustatyto net 2 proc. pelningumo. Žinia, žemės ūkio kooperatyvai stengiasi dirbti pelningai. Štai ir LR Kooperacijos įstatymo 14 str. numatyta pelno skirstymo tvarka pasibaigus ūkiniams metams, pagal kurią balansinis pelnas, atskaičiavus privalomus mokėjimus, kooperatyvo nariams skirstomas proporcingai apyvartos su kooperatyvu dydžiui.  Tačiau, pasak J.Kuzminsko,  didindami reikalavimus valdininkai neįsigilino į esminį kooperacijos niuansą.

„Normalu, kad ES paramos projektuose kooperatyvams keliami gyvybingumo rodikliai. Daugeliui pritariame, suprantame, kad parama turėtų būti teikiama turintiems galimybių ją panaudoti efektyviai, o ne „pravalgyti“. Tačiau daugeliui kooperatyvų  labai trukdo padidintas pelningumo reikalavimas. 2007-2013 m. užtekdavo pasiekti 0,5 proc. pelną, o dabar reikalaujama jau 2 proc.“, – kritikavo J.Kuzminskas.

Štai vienas perspektyvus asociacijai  „Kooperacijos kelias“ priklausantis kooperatyvas pasiekė 1,96 proc. pelną ir prarado galimybę gauti ES ir valstybės paramą.

„Ministrui ir ŽŪM tarnautojams mes norėjome priminti, kad kooperatyvai iš esmės skiriasi nuo UAB ir tuo, kad jie specialiai nesiekia kuo didesnio pelno, nes kooperacijos tikslas – suteikti kuo daugiau naudos konkretaus kooperatyvo nariams, o jeigu lieka pelno, tai jis pasidalijamas pasibaigus metams“, – priminė J.Kuzminskas.

Kitas reikalas, kai kooperatyvas planuoja investuoti – tada siekiama sukaupti lėšų amortizacijos fonde ar kitų galimybių.

„Pavyzdžiui, taip „Pieno gėlė“ sukaupė lėšų pienovežiams pirkti“, – sakė J.Kuzminskas.

Ar ministras ir jo komanda įsigilino į ūkininkų argumentus?

„Manau, kad suprato. Tačiau susitarėme susitikti dar kartą ir gal pavyks pakoreguoti dabar galiojančius reikalavimus“, – vylėsi J.Kuzminskas.

Beje, minėta problema aptarta ne ekspromtu – kooperatyvų atstovai apie aptariamų klausimų aktualumą ŽŪM informavo ruošiantis susitikimui. Taigi tiek ministras, tiek kiti ŽŪM atstovai turėjo laiko įsigilinti į ūkininkų keliamus klausimus.