Kristina Švedaitė: pradėkime nuo paprastų dalykų

Kitaip nei Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) laikotarpiu, dabartiniame vietos veiklos grupės, kurdamos VPS, galėjo pasirinkti teminę strategiją.

„Kadangi dabar Žaliasis kursas ir tvarumas yra „ant bangos“ ir tai turės įtakos kiekvieno žmogaus gyvenimui, mūsų VVG sugalvojo temą – Klimato pokyčiams neutralaus kaimo plėtra“, – teigė Kauno r. VVG pirmininkė ir administracijos vadovė Kristina Švedaitė.

Pasak jos, Kauno rajonas yra augantis, iššūkiai ir jų sprendimo būdai – nuolat besikeičiantys, todėl VVG siekia prisitaikyti prie tobulėjančios visuomenės poreikių ir suplanavo tokią strategiją, kuri sudarytų galimybes visai rajono bendruomenei įsitraukti į kaimo plėtros procesus.

Kauno r. VVG vietos plėtros strategijai įgyvendinti yra gauta apie 2,33 mln. eurų paramos lėšų.

VPS temą „Klimato pokyčiams neutralaus kaimo plėtrą Kauno r.“ VVG supranta kaip visus neigiamo poveikio klimatui mažinimo veiksmus sujungiant ir vykdant veiklą, arba veiklą, kuri yra neutrali klimato pokyčiams. To bus siekiama visose srityse – ir socialinėje, ir ekonominėje, ir edukacinėje, ir kt.

„Norime, kad šis mūsų siekis atsispindėtų visuose projektuose. Bet kokia veikla ar verslo projektai turėtų sietis su tvarumu, draugiškumu aplinkai, atsinaujinančios energijos naudojimu, inovacijomis.

Kitaip tariant, pas mus nebus nė vieno paprasto projekto, visi turės išpildyti tvarumo sąlygas. Projektų rengėjai turės įrodyti, kad jų vykdoma / planuojama vykdyti veikla bus neutrali klimato pokyčiams“, – aiškino K. Švedaitė.

Ji pateikė galimų projektų pavyzdžių: „Gali būtų gamyba iš antrinių žaliavų, kai viskas naudojama tvariai ir atsakingai, gaminama nieko neišmetant. Gali būti plėtojamas ekologinis turizmas, vykdoma ekonominė veikla, perkant neutralią klimatui įrangą: saulės, vėjo jėgaines ir kt.“

Gyventojams priimtinos tvarumo idėjos

Panašu, kad kaimo bendruomenėms užduotis nebus lengva, tačiau, anot Kauno r. VVG pirmininkes, jos tam yra pasirengusios. Apklausus rajono gyventojus paaiškėjo, jog jie nesibaimina tvarių veiklų ir verslų, tokios idėjos jiems yra priimtinos.

„Visiška jų dauguma pritarė, kad būtų orientuojamasi į atsinaujinančius išteklius, inovacijas, draugiškumą aplinkai“, – teigė pašnekovė.

K. Švedaitė pastebėjo, kad rajone yra aktyvių bendruomenių, kurios jau eina tvarumo keliu ir kitus skatina į tai orientuotis. „Štai Lapių bendruomenė rengia tvarumo festivalį, kuriuo siekiama paskatinti tvariai gyventi ir tvarkytis namų ūkiuose. Taigi ši tema nėra svetima mūsų bendruomenėms. Beje, Kauno rajonas išsiskiria tuo, kad čia kuriasi priemiestinės gyvenvietės, kur gyvena pokyčiams ir šiuolaikiniams standartams imlūs žmonės, tad, manau, kad tikrai nebus problemų įgyvendinant mūsų suplanuotą inovatyvią strategiją“, – sakė Kauno r. VVG vadovė.

Naujovių ir atvirumo permainoms principas buvo vienas pagrindinių, įgyvendinant ir ankstesnio laikotarpio Kauno r. VVG strategiją pagal KPP priemonę „LEADER programa“. Buvo ieškota inovatyvių būdų, kaip spręsti vietos problemas, gerinti teritorijos gyvenamąją aplinką, skatinti verslumą ir ekonominę krašto plėtrą.

Sieks keisti vartojimo įpročius

K. Švedaitė akcentavo, kad daug dėmesio bus skiriama ir edukacijai. „Dabar, regis, visi ir visur kalba apie tvarumą, visgi pastebime, kad žmones reikia edukuoti. Ir čia labai svarbu pradėti nuo savęs, kad geri tvarios elgsenos pavyzdžiai įkvėptų kitus. Kai kiekvienas laikysis tvaraus gyvenimo būdo, pradės nuo elementarių dalykų, pavyzdžiui, – šiukšlių rūšiavimo, manau, kad bus lengviau pasiekti geresnių rezultatų“, – aiškino pašnekovė.

Klimatui neutrali kaimo plėtra bus įgyvendinama užtikrinant bendruomenių ar atskirų jos grupių švietimą, informavimą apie klimato kaitą, mokymus, siekiant keisti nuostatas ir vartojimo įpročius, diegti inovacijas organizuojant veiklas ir paslaugas.

Vietos bendruomenės bus raginamos tvarumo kriterijų laikytis ir organizuojant renginius, šventes. Aplinkai nedraugiški indai ar dovanų bei prizų pakuotės čia bus nepageidaujami. „Ir VVG esame sutarę, kad laikysimės tvarumo. Pavyzdžiui, ruošdami kalėdines dovanas savo nariams, nepirksime jokių blizgučių, bet imsime jau panaudotus ekologiškus popierinius maišelius“, – pasakojo Kauno r. VVG pirmininkė.

Ji vylėsi, kad bus sulaukta įdomių inovatyvių projektų – ir mažų, ir didelių. Įgyvendinant VPS bus kuriamas verslas – bendruomeninis ir socialinis, nevyriausybinių organizacijų veiklos projektai, atnaujinama infrastruktūra, planuojamas ir teritorinis bendradarbiavimas.

Delfi lt. informacija