Kritinė situacija miškų sektoriuje

Vasario 5 d., šalies miškų sektorių atstovaujančių Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos – LMSA, Lietuvos miškų ūkio rūmų, Lietuvos medienos pramonės įmonių asociacijos „Lietuvos mediena”, Medienos perdirbimo asociacijos ir Miško darbų rangovų asociacijos  atstovai antrą kartą šiais metais susitiko su Aplinkos ministerijos vadovybe: aplinkos ministru Simonu Gentvilu, viceministru Kęstučiu Šetkumi, AM Gamtos apsaugos politinės grupės vadovu  Algirdu Klimavičiumi, Valstybinės miškų tarnybos vadovu Sauliumi Vasiliausku ir Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktorės pavaduotoja Rūta Lapinskiene. Susitikime dalyvavo kiti AM ir pavaldžių institucijų specialistai.  Susitikime aptarta kritinė situacija miškų sektoriuje, kai dėl Aplinkos ministerijai pavaldžių įstaigų kaltės jau trečias mėnuo yra sustoję medžiapjūtės darbai trečdalyje šalies miškų.

Aplinkos ministras Simonas Gentvilas 2024-01-22 vykusiame susitikime  su Lietuvos miškų sektorių atstovaujančių organizacijų atstovais pažadėjo, kad per savaitę bus priimti sprendimai, leisiantys atnaujinti darbus miškuose, kurie nuo 2023 m. gruodžio pradžios blokuojami dėl Aplinkos ministerijai pavaldžių institucijų kaltės. Situacija tapo kritinė, kai Valstybinė miškų tarnyba (VMT) ir Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba (VSTT) staiga ir visuotinai pradėjo taikyti neparuoštus bei nepritaikytus miškų sektoriaus veiklos specifikai, perteklinius reikalavimus gauti leidimams miškui kirsti miškuose, į kuruos patenka „Natura 2000“ teritorijos.
Dar daugiau, VMT ėmėsi panaikinti po 2023-12-06 išduotus leidimus kirsti mišką ir neišdavinėti naujų, stabdyti teisėtai pradėtus medžiapjūtės darbus, netvirtinti net daug anksčiau pagal tuo metu galiojančius reikalavimus parengtų vidinių miškotvarkos projektų. Neišduodami leidimai netgi sanitariniams miškų kirtimams. Dėl to sustojo iš anksto suplanuoti darbai 1/3 šalies miškų (tiek privačiuose, tiek ir valstybiniuose miškuose) pačiu palankiausiu medžiapjūtei – žiemos laikotarpiu. Preliminariais vertinimais, dėl to artimiausiu metu sutrikdyta galimybė paruošti ir pateikti rinkai 2-2,5mln. ktm žaliavinės medienos (tame skaičiuje 1,2 mln. ktm- iš valstybinių miškų).
Dėl neapgalvotų valstybės institucijų veiksmų, prasto darbo ir negebėjimo vykdyti savo pareigų, atskirais atvejais jau prilygstančių atviram šalies miškų ūkio sabotažui, dėl chaotiškų ir neaiškių reikalavimų formuojama palanki terpė korupcijos apraiškoms, iškilo reali grėsmei nepateikti medienos žaliavos pramonei, žlugdant darbo vietas pramonės įmonėse ir miško ūkio sektoriuose. Aplinkos ministerijos šiuo metu kuriama miškų ūkinės veiklos poveikio „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo vertinimo sistema yra akivaizdžiai korupcinio pobūdžio: sprendimai tenkinti ar atmesti prašymą ūkinei veiklai priimami remiantis ne patvirtintais kriterijais, taisyklėmis, teisės aktais, o asmenine ir subjektyvia atskirų tarnautojų nuomone. Užsitęsusios jau trečią mėnesį prastovos gresia ženkliu darbo vietų sumažėjimu, įmonių uždarymu ir pajamų į valstybės biudžetą sumažėjimu. Ypač sudėtinga situacija privačiame miškų ūkyje, kur nemažoje dalyje valdų nustatytos „Natura 2000“ teritorijos, o savininkai neturi kitokių miškų, kad galėtų perorientuoti veiklą ir gauti pajamų būtinosioms išlaidoms padengti (darbuotojams, specializuotai technikai išlaikyti, bankų paskoloms išsimokėti).