Kūrybinė pramoga ,,Moliūgo gimtadienio tortas”

Rokiškio lopšelio-darželio ,,Varpelis” bendruomenė jau keletą metų dalyvauja tarptautiniame švietimo įstaigų bendruomenių ekologinio-socialinio švietimo projekte ,,Saulėto oranžinio traukinio kelionė”. Šio projekto tikslas – tobulinti Lietuvos ir užsienio šalių švietimo įstaigų bendruomenių pažinimo ir gamtamokslines kompetencijas, įgyvendinant ekologinį švietimą.

2020 m. spalio 1 d. į Moliūgėlio gimtadienio šventę vaikus sukvietė Moliūgas su mažuoju Moliūgėliu. Kieme šurmuliavo vaikai, kurdami Moliūgo gimtadienio tortą. Į šį projektą aktyviai įsitraukė ir vaikučių tėveliai, atnešę daug įvairių daržovių. Vaikai ne tik įvardino daržoves, bet jas ir skaičiavo, lygino jų spalvas, formas, žaidė pirštukų žaidimus, šoko, dainavo gimtadienio dainelę. Grupės, papildydamos viena kitą, kūrė Moliūgo gimtadienio tortą. Pagamintas tortas džiugino šventės dalyvius ir svečius auksinio rudenėlio spalvomis.

„Rokiškio lopšelis – darželis „Varpelis” visai neseniai atšventė veiklos 40-ąjį jubiliejų. Smagu, kai visa darželio bendruomenė ir čia dirbantys pedagogai darbuojasi su meile ir atsidavimu. Čia gausu įvairiausių edukacinių veiklų – pradedant gamtos, žemės ūkio pažinimu ir įtraukiant kitas sritis, tokias, kaip STEAM, IKT, socialinį emocinį ugdymą, tarptautinius eTwinning ir Erasmus+ projektus. Darželis aktyviai dalyvavo ir Žemės ūkio rūmų organizuojamuose projektuose ir konkursuose, tokiuose kaip: „Augink ir tu“, „Lino mūka“ , „Auginu Lietuvai““, – pasakoja LR ŽŪR Savivaldos organizatorė Rokiškio rajone Lina Meilutė Datkūnienė.

Rokiškio lopšelio – darželio ,,Varpelis” veikla https://youtu.be/yIxOBqRLZ1Y