Kviečiamas ŽŪR KOOPERACIJOS KOMITETO POSĖDIS

Š. m. liepos mėn. 19 d. (penktadienį), 11.00 val., Žemės ūkio rūmų Verslo salėje (2 a., K. Donelaičio g. 2, Kaunas), kviečiamas Žemės ūkio rūmų Kooperacijos veiklos komiteto posėdis.

Posėdžio darbotvarkėje:

1. Dėl LR kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo tobulinimo. Planuojama aptarti įstatymo nuostatas, reglamentuojančias kooperatyvo nario teisę balsuojant turėti vieną balsą, nepaisant pajaus dydžio, bei  išstojusiems kooperatyvo nariams pajų išmokėjimo terminus, taip pat kooperatyvų pripažinimo žemės ūkio kooperatyvais funkcijų perdavimą žemdirbių savivaldai bei galimybę kooperatyvams turėti narius komanditorius.

 2. Dėl gamintojų grupių steigimo. Lenkijos gamintojų grupių steigimo patirtį pristatys VDU Verslo ir kaimo vystymosi tyrimų instituto direktorius prof. dr. Jan Žukovskis.  

3. Dėl Žemės ūkio ministro 2014 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 3D-440 „Dėl ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“ nuostatų tobulinimo. Planuojama aptarti taisyklių nuostatas kliudančias pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams atitikti tinkamumo gauti paramą pagal šią priemonės veiklos sritį sąlygas ir reikalavimus.

4. Diskusija dėl pripažinimo žemės ūkio kooperatyvais tvarkos tobulinimo.

Komiteto pirmininkas Jonas Kuzminskas