Kviečiamas ŽŪR Tarybos posėdis

2018 m. spalio 29 d. 11 val. kviečiamas Žemės ūkio rūmų Tarybos posėdis. Posėdis vyks priesalyje, 2 aukšte (adresu: K. Donelaičio g. 2, Kaunas). 

Numatoma svarstyti:

  1. Dėl valstybės biudžeto projekte 2018 m. numatomų skirti žemės ūkio sektoriui lėšų (pristato Žemės ūkio ministerijos atstovai).

Aktualumas. Numatoma, kad 2019 metų biudžeto projektą Vyriausybė svarstys šių metų gruodžio mėnesį. Pagal dabartinį valstybės biudžeto projektą 2019 m. visai žemės ūkio sričiai numatoma skirti 9 proc. mažiau lėšų negu 2018 m., t. y. 8,5 proc. sumažintos Europos Sąjungos lėšos, 12,5 proc. sumažintos bendrojo finansavimo ir valstybės biudžeto lėšos.

Svarbu paminėti, kad projekte vėl nenumatyti asignavimai melioracijos programos įgyvendinimui, nepaisant to, kad didžioji dalis Lietuvos melioracijos sistemų yra kritinės būklės ir veikia itin neefektyviai.

Taip pat pažymėtina, kad pagal pateiktą biudžeto projektą Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai, lyginant su praėjusiai metais, 2,1 proc. mažinamos valstybės biudžeto lėšos, nors šalyje ir už jos ribų registruojami vis nauji Afrikinio kiaulių maro (AKM) atvejai.

  1. Kiti klausimai.

Pirmininkas dr.  Arūnas Svitojus