Kviečiamas ŽŪR Tarybos posėdis

Kovo 8 d. (penktadienį), 11 val. kviečiamas Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) tarybos posėdis. Posėdis vyks ŽŪR priesalyje, 2 aukšte (adresu: K.Donelaičio g. 2, Kaunas).

NUMATOMA SVARSTYTI:

1. Dėl žemės ūkio subjektams taikomų sankcijų (kviečiami NMA ir ŽŪM atstovai).

Aktualumas. Įgyvendinant tiesioginių išmokų ir su plotu susijusias priemones 2017 m. 11 485 pareiškėjams pritaikyta sankcijų už 5,1 mln. Eur, 2018 m. – 7720 pareiškėjams už 3,3 mln. Eur. Ši informacija rodo, kad per pastaruosius dvejus metus į Europos Sąjungos biudžetą turi būti grąžinta 8,4 mln. Eur Lietuvai skirtų pinigų. Panaši situacija dėl sankcijų taikymo yra ir žemės ūkio subjektams įgyvendinant investicines Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 m. programos priemones.

Svarbu išsiaiškinti už kokius pažeidimus dažniausiai buvo taikytos sankcijos bei identifikuoti šių pažeidimų priežastis. Siekiant maksimaliai sumažinti žemės ūkio subjektams taikomų sankcijų skaičių, būtina eliminuoti pažeidimus sąlygojančias priežastis.

2. Dėl Žemės ūkio ministerijos darbuotojų profesinės sąjungos kreipimosi.

Aktualumas. 2019 m. vasario 5 d. Žemės ūkio rūmai gavo Žemės ūkio ministerijos darbuotojų profesinės sąjungos kreipimąsi dėl susidariusios padėties Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijoje.

3. Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų XVIII suvažiavimo datos, darbotvarkės ir sąmatos tvirtinimas.

4. Kiti klausimai.

Pirmininkas dr. Arūnas Svitojus