Kviečiamas ŽŪR Tarybos posėdis

2020 m. gruodžio 4 d. (penktadienį) 11 val.kviečiamas Lietuvos žemės ūkio rūmų Tarybos posėdis.

Posėdžio darbotvarkėje:

  1. Susitikimas su Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininku Viktoru Pranckiečiu.
  1. Dėl Žemės ūkio rūmų pasiūlymų aštuonioliktosios Vyriausybės programai.

Aktualumas. Prezidentas Gitanas Nausėda 2020 m. lapkričio 25 d. pasirašė dekretą dėl Ingridos Šimonytės skyrimo Ministre Pirmininke. Įgaliojimus ji gaus, kai Prezidentas patvirtins Vyriausybės sudėtį, o Seimas – Vyriausybės programą. Vyriausybės sudėties ir programos tvirtinimas turėtų įvykti š. m. gruodžio mėnesį.

Posėdžio metu bus aptariami Žemės ūkio rūmų narių pasiūlymai, kuriuos bus siūloma įtraukti į aštuonioliktosios Vyriausybės programą.

  1. Kiti klausimai.

 

Posėdis vyks nuotoliniu būdu, naudojant „Microsoft Teams“ programą, prisijungiant per šią nuorodą – https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGVjMzFmN2QtMWYyOC00ODdlLTg4NGQtNWYwODdjNDA2OWQ1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2260b44e50-a0ea-4f70-a93f-50b4627c9930%22%2c%22Oid%22%3a%2243657bae-aa12-4a6a-bde0-8f8af4652e5d%22%7d