Kviečiamas ŽŪR tarybos posėdis

  2016 m. spalio 11 d. (antradienį), 11 val. kviečiamas Žemės ūkio rūmų tarybos posėdis. Posėdžio vieta – Žemės ūkio rūmai (K.Donelaičio g. 2, Kaunas), 2 aukštas, priesalis.

Planuojama posėdžio darbotvarkė:

  1. Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros politikos ateities.

 Klausimo aktualumas. 2016 m. rugsėjo 14 d. Žemės ūkio rūmuose įvyko diskusija „Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros politika“, kurioje dalyvavo 6 partijų, kandidatuosiančių į LR Seimą vadovai ir/arba atstovai. Renginio metu buvo pristatyti partijų programų projektai Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros politikos srityje. Iš to ką išgirdome, galime daryti išvadą, kad visų partijų, kurios galimai dalyvaus formuojant LR Vyriausybę, programų nuostatos dažnai yra deklaratyvaus pobūdžio, abstrakčios, nenuoseklios ir prieštaringos – nėra efektyvios žemės ūkio ir kaimo plėtros ateities vizijos. Todėl žemdirbių savivalda, siekdama efektyvaus Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros vystymosi, privalo paruošti pasiūlymus naujai LR Vyriausybės programai dėl konkurencingo žemės ūkio ir įvairiapusės kaimo plėtros tikslų.

 2. Dėl naujų narių į ŽŪR priėmimo.

3. Kiti klausimai.