Kviečiamas ŽŪR Tarybos posėdis

Spalio 26 d. 12 val. kviečiamas Žemės ūkio rūmų Tarybos posėdis. Posėdis vyks Žemės ūkio rūmuose, 2 aukšte, priesalyje.  

Posėdžio darbotvarkėje:

  1. Dėl valstybės biudžeto projekte 2018 m. numatomų skirti žemės ūkio sektoriui lėšų (pristato Žemės ūkio ministerijos atstovai).

Aktualumas. Numatoma, kad 2018 metų biudžeto projektą Vyriausybė svarstys šių metų gruodžio mėnesį. Projekte numatyta Žemės ūkio ministerijai beveik 9 proc. mažinti valstybės biudžeto ir bendrojo finansavimo lėšas, 13,3 proc. mažinti specialiąsias tikslines dotacijas savivaldybių biudžetams, taip pat  vėl nenumatyti asignavimai melioracijos programai įgyvendinti, nepaisant to, kad melioracijos sistemos dėl nusidėvėjimo ir ypatingai didelio šiemet iškritusio kritulių kiekio veikė ypač neefektyviai. Taip pat pažymėtina, kad pagal pateiktą  biudžeto projektą Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai  biudžeto pajamos kitąmet, palyginti su šių metų planu mažės apie 4,6 %, nepaisant to, kad kiekvieną savaitę šalyje registruojami vis nauji afrikinio kiaulių maro atvejai, taip pat įvertinus riziką bei praėjusių metų patirtį, atsižvelgus į ligos situaciją šalyje buvo išplėsta afrikinių kiaulių maro buferinė zona.

  1. Dėl kriterijų įtraukti teritoriją į naują nepalankių ūkininkauti vietovių sąrašą (pristato Žemės ūkio ministerijos atstovai).

Aktualumas. Pagal EK ekspertų grupės 2016 ­ m. liepos mėnesį atnaujintą metodiką „Fine-tuning in areas facing significant natural and specific constraints“ ruošiamas vietovių, kurios priskiriamos didelių gamtinių kliūčių turinčių vietovių kategorijai, žemėlapis. Rekomenduojama į žemėlapį įtraukti seniūnijas, kurios atitinka 80  proc. vieno ar kito metodikos rodiklio šalies vidurkio reikšmes, tačiau šį slenkstį galima didinti. Reikia įvertinti slenksčio didinimo poreikį bei argumentus.

  1. Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos keitimo (pristato Žemės ūkio ministerijos atstovai).

Aktualumas. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos įgyvendinimo stebėsenos komitetas 2017 m. spalio 24 d. posėdyje svarstys siūlymus dėl Programos lėšų perskirstymo tarp priemonių bei priemonių nuostatų keitimo.

  1. Kiti klausimai.