Kviečiamas ŽŪR tarybos posėdis

 2018 m. birželio 7 d. (ketvirtadienį), 11 val. Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) priesalyje vyks ŽŪR Tarybos posėdis. 

POSĖDŽIO DARBOTVARKĖJE:

  1. Dėl maksimalaus tiesioginių išmokų dydžio ribojimo galimybės nuo 2019 m.

Aktualumas. 2017 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (ES) Nr. 2017/2393 (Omnibus paketas) valstybėms narėms suteikiama teisė nuo 2019 m. pradėti taikyti paramos ribojimo mechanizmą. Tiesioginių išmokų mažinimas gali būti taikomas tik pagrindinės išmokos sumai, viršijančiai 150 000 eur, mažiausiai 5 proc. Tai paliestų tik tuos ūkius, kurie deklaruoja daugiau kaip 2380 ha pasėlių.

Šiandien jau 23 valstybės ar regionai taiko išmokų mažinimo mechanizmą, iš jų: 9 valstybės iš paramos sumos atskaičiuoja sumokėtus atlyginimus, 15 valstybių pasirinko mažiausią galimą mažinimą t.y. sumą virš 150 000 eur mažina 5 proc., 9 valstybės pasirinko didžiausią galimą mažinimą, t.y. sumą virš 150 000 eur mažina 100 proc.

Visos neišmokėtos lėšos turi būti perkeliamos į kaimo plėtros programos paketą. Žemės ūkio ministerijos (toliau – Ministerija) duomenimis jei būtų taikomas maksimalus (100 proc.) mažinimas, tai būtų sutaupyta 1,39 mln. eur, jei minimalus (5 proc.) – tai būtų sutaupyta 69 tūkst. eur.

Šių metų gegužės 29 d. Ministerijoje dalyvavę žemdirbių savivaldos atstovai vieningai pritarė TI ribojimui, tačiau reikia apsispręsti kiek procentų ir nuo kokios sumos mažinti paramą, ar iš žemės ūkio subjektui priskaičiuotos paramos sumos išskaičiuoti ankstesniais kalendoriniais metais jo darbuotojams faktiškai išmokėtus atlyginimus, įskaitant su darbo užmokesčiu susijusius mokesčius ir socialinio draudimo įmokas bei ar mažinimą taikyti susijusiems asmenims – juridinio asmens arba fizinių ar juridinių asmenų grupės atveju.

Tiesioginių išmokų mažinimą būtų galima pradėti taikyti tik nuo 2019 m. deklaravimo, tačiau iki 2018 m. rugpjūčio 1 d. valstybės narės Europos Komisijai turi pranešti savo sprendimus dėl šio mechanizmo taikymo ir jo intensyvumo.

  1. Kiti klausimai.

 Pirmininkas dr. Arūnas Svitojus