Kviečiame diskusijai dėl paramos investicijoms į žemės ūkio valdas įgyvendinimo EURI lėšomis

Kviečiame dalyvauti Žemės ūkio rūmų narių informaciniame renginyje dėl paramos investicijoms į žemės ūkio valdas įgyvendinimo EURI lėšomis taisyklių projekto.

Informacinis renginys vyks 2022 m. balandžio 15 d. 13 val. nuotoliniu būdu („Microsoft Teams“ programa)

Microsoft Teams meeting

Click here to join the meeting

Informuojame, kad Žemės ūkio ministerija parengė ir pateikė derinimui Žemės ūkio ministro įsakymo “Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo ES ekonomikos gaivinimo priemonės (EURI) lėšomis taisyklių patvirtinimo” projektą.

Projektu siūloma nustatyti paramos teikimo tvarką:

 • nustatytos remiamos veiklos:
  • žemės ūkio produktų gamyba;
  • prekinių žemės ūkio produktų, pagamintų ar išaugintų valdoje, apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas, surinkimas ir t. t.), perdirbimas ir tiekimas rinkai arba pripažinto žemės ūkio kooperatyvo tik iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų supirkimas ir realizavimas, supirktų iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimas ir iš jų pagamintų maisto ir ne maisto produktų realizavimas.
 • didžiausi paramos dydžiai paramos gavėjo projektui:
  • pieno ir mėsos sektoriuose – ne daugiau kaip 1,5 mln. Eur;
  • sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose, kai šių sektorių žemės ūkio produktų gamyba vykdoma uždarame grunte (žieminiuose šiltnamiuose) – ne daugiau kaip 8 mln. Eur;
  • sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose, kai šių sektorių žemės ūkio produktų gamyba vykdoma atvirame grunte (auginami lauko vaisiai, daržovės, uogos) – ne daugiau kaip 4,0 mln. Eur.
 • paramos gavėjui 2014–2020 m. laikotarpiu, įskaitant 2021–2022 m. pereinamąjį laikotarpį, parama negalės viršyti:
  • pieno ir mėsos sektoriuose – ne daugiau kaip 2,1 mln. Eur;
  • sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuje (uždarame grunte) – ne daugiau kaip 18 mln. Eur;
  • sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuje (atvirame grunte) – ne daugiau kaip 4,6 mln. Eur.
 • 2014–2020 m. laikotarpiu, įskaitant 2021–2022 m. pereinamąjį laikotarpį, parama susijusioms įmonėms, įskaitant sutuoktinius, negalės viršyti:
  • pieno ir mėsos sektoriuose – ne daugiau kaip 2,5 mln. Eur;
  • sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuje (uždarame grunte) – ne daugiau kaip 18 mln. Eur;
  • sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuje (atvirame grunte) – ne daugiau kaip 5,0 mln. Eur.
 • pateikiamos tinkamų ir netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos (taisyklių 35 ir 36 punktai);
 • taip pat taisyklėse nustatyti projektų pirmumo atrankos kriterijai, taikant 100 balų sistemą. Projektų pirmumo atranką numatyta vykdyti pagal žemės ūkio sektorius, t. y. pieno, mėsos, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektorius, pagal šiems sektoriams nustatytus projektų atrankos kriterijus;
 • Projektų pirmumo atrankos eilė bus sudaroma atskirai pagal pieno, mėsos, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektorius;
 • numatyta pripažintiems žemės ūkio, įgyvendinantiems kolektyvines investicijas, paramą teikti 20 proc. punktų didesniu paramos intensyvumu, bet neviršijant 70 proc. intensyvumo. Taip pat, vykdant projektų pirmumo atranką, pripažintų žemės ūkio kooperatyvų ir jų narių projektams numatyta suteikti papildomus 5 atrankos balus.

ŽŪR projektą „Žemdirbių savivaldos stiprinimas“ finansuoja Žemės ūkio ministerija.