KVIEČIAME Į DISKUSIJĄ

Lapkričio 5 d. (pirmadienį), 11 val., Žemės ūkio rūmų Priesalyje (2 a., K. Donelaičio g. 2, Kaunas), vyks Žemės ūkio rūmų organizuojama apskritojo stalo diskusija – Lietuvos pienininkystės sektoriaus perspektyvos“.

Diskusijos metu Veislininkystės komiteto pirmininkas dr. Edvardas Gedgaudas pristatys informaciją iš spalio 15-19 dienomis Tedžone (Pietų Korėjoje) Tarptautinės pienininkystės federacijos (IDF) organizuoto Pasaulinio pienininkystės kongreso.

Bus diskutuojama apie Lietuvos Respublikos ūkio subjektų, perkančių – parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymą ir jo tobulinimo galimybes.

Primename, kad nuo 2015 m. rugpjūčio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos ūkio subjektų, perkančių‑parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymas (toliau – Įstatymas), kuriuo nustatomas žalio pieno pardavėjų ir žalio pieno pirkėjų nesąžiningų veiksmų perkant – parduodant pieną draudimas. Įstatymas taikomas Lietuvoje pagamintiems pieno gaminiams, jame apibrėžiami reikalavimai ir institucijos, kurios yra atsakingos už Įstatymo nuostatų laikymosi priežiūrą bei atsakomybę už šio Įstatymo pažeidimus.

Įstatymo tikslas buvo užtikrinti žalio pieno pirkėjų ir pardavėjų teisėtų interesų pusiausvyrą, apriboti didelę galią rinkoje turinčių pieno perdirbimo įmonių rinkos galios panaudojimą, geriau informuoti Lietuvos pieno gaminių vartotojus apie pieno gaminių kilmę, apriboti ūkio subjektų, prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningai gaunamą naudą iš pieno gaminių didmeninių kainų mažėjimo. Nors Įstatymu siekta sureguliuoti santykius tarp visų pieno tiekimo grandinės dalių – žalio pieno gamintojo, perdirbėjo ir prekybininko, tačiau dar ir šiandien gaunami pranešimai bei skundai apie atskirų pieno tiekimo grandinės dalyvių nesąžiningus veiksmus bei piktnaudžiavimą, kurie susiję su Įstatymo pažeidimais arba jo spragomis.

Maloniai kviečiame dalyvauti apskritojo stalo diskusijoje bei drauge aptarti probleminius pieno sektoriaus  klausimus.

Maloniai laukiame informacijos apie Jūsų dalyvavimą iki lapkričio 2 d., 12 val., el. p. zur@zur.lt arba tel. (8 37) 400 351.