KVIEČIAME Į DISKUSIJĄ

Birželio 11 d. (antradienį), 10 val. Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacija „Kooperacijos kelias“ ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai organizuoja apskritojo stalo diskusiją „Kooperatinės veiklos finansavimo būdai ir priemonės“. Diskusija vyks Žemės ūkio rūmų priesalyje, adresu K. Donelaičio g. 2, Kaunas. KVIEČIAME AKTYVIAI DALYVAUTI.

Diskusijos tikslas – aptarti žemės ūkio kooperatyvų veiklos finansavimo priemones, galimybes gauti paskolas, rasti esamų finansavimo problemų sprendimus.

Į diskusiją kviečiami Žemės ūkio ministerijos, Žemės ūkio paskolų garantijų fondo, Lietuvos bankų asociacijos, Asociacijos „Lietuvos kredito unijos“, Kredito unijų asociacijos „Kreda“, žemės ūkio kooperatyvų atstovai.

Programa:

1. LŽŪKA „Kooperacijos kelias“ pirmininko Jono Kuzminsko įžanginis žodis.

2. Diskusija dėl esamų kooperatinės veiklos finansavimo priemonių ir jų panaudojimo problemų.

3. Apibendrinimas.

Apie dalyvavimą renginyje prašome informuoti užpildant anketą – SPAUSTI ČIA.

Registracija vyksta iki 2019 m. birželio 10 d. 12 val.