Kviečiame į konferenciją

Žemės ūkio rūmai kviečia į konferenciją „Darbo teisės naujovės darbdaviams, profesinių sąjungų atstovams, NVO ir visuomenei”, pagal įgyvendinamą projektą „Profesinių sąjungų ir darbdavių bendradarbiavimo modelis vystant socialinį dialogą” Nr. 08.5.1-ESFA-V-423-01-0001, pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę Nr. 08.5.1-ESFA-V-423 „Socialinės atsakomybės ir socialinio dialogo skatinimas“.

Konferencija vyks Klaipėdoje, gruodžio 5 d.

BŪTINA IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA IKI LAPKRIČIO 16 D.

PROGRAMĄ IR KONTAKTUS REGISTRACIJAI RASITE ČIA