Kviečiame įgyti jaunojo ūkininko kompetenciją

Informuojame, kad nuo 2016 m. liepos 1 d. iki 2016 m. liepos 29 d. renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra” veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui”.

Ūkininkas siekiantis gauti paramą privalo turėti profesinių įgūdžių bei kompetencijos. Maloniai kviečiame neturinčius kompetencijos asmenis, jas įgyti pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą (mokymo programos kodas 261062110).  Žemės ūkio rūmuose vykdomas savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimas.

Maloniai kviečiame kreiptis į Kaimo plėtros ir informavimo skyriaus vyr. specialistę Simoną Švoilaitę, tel. 8-37 400356, mob. 8-620 96 399, el.p.: s.svoilaite@zur.lt

Jaunojo ūkininko įsikūrimui galima gauti paramą iki 40 000 Eur

Pretenduoti į paramą gali pirmą kartą besisteigiantis žemės ūkio valdoje ir ūkyje kaip ūkio valdytojas, jaunesnis nei 40 metų amžiaus, turintis reikiamų profesinių įgūdžių asmuo.

Finansuojamos veiklos:

  • Žemės ūkio produktų gamyba
  • Prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų/išaugintų) apdorojimas, perdirbimas ir teikimas rinkai.

 Taip pat informuojame, kad konsultuojame paramos gavimo ir paraiškų rengimo klausimais.
Malonia kviečiame kreiptis.