Kviečiame susipažinti su kandidatų į ŽŪR pirmininkus strategijomis

2022 m. vasario 25 d. Žemės ūkio rūmuose vyks XXI – asis suvažiavimas, kurio metu bus renkamas pirmininkas, vicepirmininkai, taryba ir kiti darbiniai organai.

Vadovaujantis Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) statutu, ŽŪR pirmininko kandidatūras teikia ŽŪR nariai, likus ne mažiau kaip 15 dienų iki numatyto suvažiavimo. Vienas ŽŪR narys gali pateikti ne daugiau kaip vieną ŽŪR pirmininko kandidatūrą.  Asmuo, kandidatuojantis į ŽŪR pirmininkus turi būti ŽŪR nariu arba ŽŪR narių nario atstovu, taip pat turi nepriklausyti jokiai politinei partijai arba turi įsipareigoti, išrinkus jį pirmininku, sustabdyti savo narystę politinėje partijoje.

Kandidatai į ŽŪR pirmininkus turi pateikti 4 metų ŽŪR veiklos strategiją.

Kviečiame susipažinti su kandidatų į ŽŪR pirmininkus pateiktomis ateinančių ketverių metų ŽŪR veiklos strategijomis.

Dr. ARŪNAS SVITOJUS

Žemės ūkio rūmų 2022-2026 m. veiklos strategija

 

MINDAUGAS MACIULEVIČIUS

Žemės ūkio rūmų 2022-2026 m. veiklos strategija