Kviečiame teikti siūlymus dėl GAAB reikalavimų

Žemės ūkio ministerija parengė ir pateikė derinimui Žemės ūkio ministro įsakymo “Dėl Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų, taikomų nuo 2023 metų, aprašo patvirtinimo” projektą Nr. 23-816 (toliau – Projektas).

Projektas parengtas siekiant nustatyti įgyvendinimo sąlygas Geros agrarinės ir aplinkosauginės būklės standartams, susijusiems su klimatu ir aplinka, vandens ir dirvožemio bei biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga. Sankcijos už reikalavimų nesilaikymą bus nustatytos atskiru Žemės ūkio ministro įsakymu.

Pastabas bei pasiūlymus dėl šio Projekto prašome teikti iki 2023 m. sausio mėn. 30 d., el. paštu – m.rezgys@zur.lt

Nuoroda į Projektą – https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/ddacf853988b11edb55e9d42c1579bdf