Laiku registravus ūkinius gyvūnus galima išvengti finansinių nuostolių 

Ūkinių gyvūnų laikytojai, vėluojantys registruoti duomenis apie galvijų, avių, ožkų, kiaulių perkėlimą ir kaitą, rizikuoja prarasti išmokas. Žemės ūkio ministerija ragina nedelsti –  gyvūnus registruoti laiku ir išvengti finansinių nuostolių.

ŽŪM pastebi tendenciją, kad nemažai ūkinių gyvūnų kaitos (prieauglio atsivedimo, skerdimo, gaišimo) ar perkėlimo (išvežimo / atvežimo į laikymo vietą) duomenų Ūkinių gyvūnų registrui pateikiama pavėluotai, t. y. nesilaikant nustatyto 7 kalendorinių dienų termino.

Pavėluotai registre užfiksuoti pranešimai apie gyvūnų perkėlimą ir kaitą yra priežastis taikyti kompleksinės paramos sankcijas pareiškėjams, siekiantiems gauti tiesiogines ir už plotos mokamas Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos išmokas. Atkreiptinas dėmesys, kad kompleksinės paramos sankcijos yra taikomos visai gaunamai išmokai.

Pavyzdžiui, jei ūkinių gyvūnų laikytojas turi 10 galvijų ir per kalendorinius metus registre yra užfiksuoti 7 pavėluoti pranešimai apie perkėlimą ir/ar kaitą, tokiam laikytojui bus pritaikyta 3 proc. sankcija visai gaunamai išmokai. Tarkime, jei išmokos dydis yra 8 000 Eur, tai sankcijos dydis bus 240 Eur.

Europos Komisijos auditas, išanalizavęs Lietuvos kompleksinės paramos sankcijų už pavėluotus ūkinių gyvūnų kaitos ar perkėlimo pranešimus taikymo mechanizmus, pateikė pastabą, kad pavėluoti pranešimai turi būti tikrinami ne tik patikros metu, bet ir už visus paraiškos teikimo metus.

Ūkinių gyvūnų registravimo tvarka

Ūkinių gyvūnų laikytojai, turintys prisijungimą prie Ūkinių gyvūnų registro, duomenis registruoja patys, neturintys – praneša Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritoriniam padaliniui, pateikdami užpildytą GŽ-2 ar GŽ-2a formą, arba kreipiasi į ženklinimo paslaugų teikėją.

Ūkinių gyvūnų perkėlimo registravimui galioja 7 kalendorinių dienų taisyklė. Laikytojas, išvežęs paženklintus ūkinius gyvūnus į kitą laikymo vietą, bandą ar skerdyklą, duomenis apie tai turi registruoti ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo išvežimo. Toks pat terminas galioja ir atsivežus paženklintus ūkinius gyvūnus iš kitos laikymo vietos ar bandos.

Ūkinių gyvūnų kaitos registravimui nustatyti keli terminai.

Avių, ožkų prieauglio atsivedimo duomenis laikytojas registruoja paženklinęs avių, ožkų prieauglį per 6 mėn. nuo atsivedimo, bet ne vėliau kaip prieš išveždamas iš laikymo vietos.

Siekiantis valstybės paramos avių laikytojas jų prieauglį turi paženklinti per 30 kalendorinių dienų nuo atsivedimo (vienu pranešimu registruojamas prieauglis ir pranešama apie jo atsivedimą).

Galvijų prieauglio atsivedimo duomenis laikytojas registruoja paženklinęs prieauglį per 7 kalendorines dienas nuo jo atsivedimo (vienu pranešimu registruojamas prieauglis ir pranešama apie jo atsivedimą).

Kiaulių prieauglio atsivedimo duomenys Ūkinių gyvūnų registre neregistruojami. Kiaulės ženklinamos prieš išvežant iš laikymo vietos, o išvežimas registruojamas per 7 kalendorines dienas. Kiekvieno ketvirčio pirmąjį mėnesį kiaulių laikytojas turi pranešti apie laikomą kiaulių skaičių, laikymo vietą ir bandą.

Jei ūkinis gyvūnas paskerstas skerdykloje, jo skerdimo duomenis registruoja skerdykla. O štai ūkinio gyvūno skerdimo savo reikmėms arba gaišimo duomenis laikytojas turi registruoti pats, prisijungęs prie Ūkinių gyvūnų registro, arba pranešti VMVT teritoriniam padaliniui ar kreiptisį paslaugų teikėją ir tai padaryti reikia per 7 kalendorines dienas.

Į visus kylančius klausimus dėl ūkinių gyvūnų ženklinimo ir registravimo atsakys Valstybinės maisto ir veterinarijos teritoriniai padaliniai pagal Jūsų gyvenamąją vietą arba Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras.