Lauko dienoje apie atsakingą ūkininkavimą

Šiandien, kai ateinantis finansinis periodas diktuoja konkrečias priemones, viešosios lėšos bus teikiamos keliant tam tikras sąlygas, kompensacinėmis išmokomis bus skatinama prisidėti prie visuomenės gerovės, būtinas ūkininkų informavimas ir švietimas. Pagal visoms ES šalims privalomus įsipareigojimus ne mažiau kaip 25 proc. tiesioginių išmokų (TI) turi būti skiriama ekoschemoms, ne mažiau kaip 35 proc. kaimo plėtros lėšų skiriama aplinkosaugos ir klimato tikslams.

Nuotraukoje: Audriaus Vanago ūkyje aptariami į nušienautą pievą pasėti žieminiai rapsai.

Išmokų architektūra planuojama atsižvelgiant į naujosios BŽŪP ambiciją – link sveikesnių ir tvaresnių maisto sistemų, tačiau kartu išlieka tikslas išlaikyti apsirūpinimo maistu ir gamybos potencialą, didinti ūkių gyvybingumą, konkurencingumą ir atsparumą.

Lygiai taip pat svarbūs nacionaliniai prioritetai iki 2030 m.: mažesnis mineralinių trąšų naudojimas (15 proc. palyginti su 2020 m.), 15 proc. žemėnaudos ekologinei gamybai, mažesnės žemės ūkio ŠESD emisijos (11 proc. palyginti su 2005).

Tvarus ūkininkavimas siejamas ne tik su sveikų prieinamų maisto produktų gamyba, bet ir klimato kaitos švelninimo, biologinės įvairovės atkūrimo ir saugojimo, dirvožemio apsaugos, vandens kokybės gerinimo, kraštovaizdžio atkūrimo ir saugojimo, gyvūnų gerovės užtikrinimo tikslais.

Nuotraukoje: Audriaus Vanago ūkyje apžvelgiami rapso pasėlio rezultatai.

„Mane žavi jaunų žmonių naujoviškas mąstymas ir „užsivedimas“ ūkininkauti, todėl norisi dalintis geraisiais pavyzdžiais ir užkrėsti kitus ūkininkus nauju požiūriu į tvaraus ūkininkavimo galimybes. Šio tikslo vedama ir organizavau lauko dieną Mažeikių r. Audriaus Vanago ūkyje, nes čia ne tik puikiai taikomos naujovės dirvožemio gerinimo klausimais, bet ir realiai siekiama palikti ateities kartoms neužterštą ir derlingą žemę. Žalias kursas nėra toks baisus, kai sąmoningi ūkininkai supranta, kad ne tik apie pelną reikia galvoti, bet ir apie dirvožemį, o kartu ir apie savo vaikus ir jų ateitį. Technologijos žengia į priekį, todėl ir ūkininkai stengiasi neatsilikti. Turime dalintis geraisiais pavyzdžiais, iš jų mokytis ir tobulėti. Jaučiu augantį ūkininkų susidomėjimą naujovėmis, todėl daug organizuojame ir nuotolinių susitikimų – diskusijų, į kurias įsijungia ir  Mažeikių rajono savivaldybės vadovai“, – sako lauko dieną organizavusi LR ŽŪR Savivaldos organizatorė Rūta Čaplinskienė.

Nuotraukoje: Audriaus Vanago ūkyje žieminiai kviečiai pasėti į nušienautą pievą.

Lauko dienos metu ūkininkas Audrius Vanagas pristatė žieminių kviečių ir žieminių rapsų, pasėtų į nušienautą pievą derliaus rezultatus. Taip pat apžvelgė žieminių rapsų pasėlius.

Priminsime, kad 2020 m. gruodžio 18 d. Europos Komisija patvirtino rekomendacijas šalims narėms dėl bendros žemės ūkio politikos strateginių planų, kuriose daug dėmesio skiriama aplinkos apsaugai, dalinimuisi žiniomis, inovacijomis ir kt.

EK rekomendacijos Lietuvos BŽŪP strateginiam planui rasite: https://zur.lt/ek-rekomendacijos-lietuvos-bzup-strateginia/