ŽŪR planuoja atnaujinti fizinius susitikimus su ūkininkais ir kaimo gyventojais

2020 m. gegužės 20 d. Ministrų kabinetas pasitarime pritarė planui nuo birželio leisti renginius viduje su 100 dalyvių ir lauke – 300 dalyvių. Šį sprendimas dar turės būti patvirtintas Vyriausybės nutarimu, keičiant karantino sąlygas.

Vėliau leistinas renginių dalyvių skaičius būtų didinamas dukart per mėnesį: nuo birželio 16 dienos uždarose ir atvirose erdvėse būtų atitinkamai leidžiama 150 ir 500, nuo liepos 1 dienos – 200 ir 700, nuo liepos 16 dienos – 250 ir 900 dalyvių. Pagal tolesnį planą, nuo rugpjūčio 1 dienos renginiuose viduje galės dalyvauti 300, nuo rugpjūčio 16 dienos – 350 dalyvių.

Karantino režimas šalyje siekiant sustabdyti koronoviruso plitimą įvestas kovo 16 dieną ir kol kas pratęstas iki gegužės 31-osios.

***

Šiais metais, pačiame ūkininkų pavasario darbų pradžios įkarštyje, įvedus karantiną buvo uždrausti fiziniai susirinkimai ir renginiai. Taigi visi ŽŪR darbuotojai karantino metu su ūkininkais ir kaimo gyventojais bendravo telefonu arba nuotolinio ryšio priemonėmis.  Karantinas privertė ūkininkus tobulinti savo kompetencijas ir mokytis tik nuotoliniu būdu.

„Pradėti organizuoti mokymus ir susitikti gyvai su ūkininkais ir kaimo gyventojais tikrai aktualu – pasiilgome vieni kitų. ŽŪR Savivaldos organizatorių darbas rajonuose tiesiog buvo paralyžiuotas, o visi kovo-gegužės mėn. suplanuoti renginiai, tiesiog neįvyko. Žinoma teko aktyviai dirbti telefonu, ar pasitelkiant nuotolinio darbo priemones, nes pavasaris, kaip žinia, ypač darbingas metas ūkininkams, todėl ir aktualių klausimų sulaukiama daug. Suprantant situacijos rimtumą ir saugant vieniems kitus, bandysime atnaujinti fizinius susitikimus su kaimo gyventojais nuo birželio 1 d. Liepos mėnesį planuojame startuoti su projektu „Ūkininkų kompetencijų tobulinimas“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“, – sako LR ŽŪR direktorius Sigitas Dimaitis.

Įgyvendinant projektą „Ūkininkų kompetencijų tobulinimas“ numatoma suorganizuoti 215 mokymo kursų, kuriuose kompetencijas patobulins per 3 tūkst. ūkininkų ir žemės ūkio veiklos subjektų.

Projekto trukmė – 18 mėn., o planuojama įgyvendinimo pradžia – š.m. liepos mėn.  Bus organizuojami ir vykdomi mokymai pagal 16 mokymo programų: Kompleksinės paramos reikalavimai (valdymo reikalavimai) (kodas 296162023); Mėsinių galvijų ekstensyvios auginimo technologijos mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse (kodas 296162167); Pieno ūkio efektyvumo didinimas ir klimato kaitos mažinimas veislininkystės pagalba (kodas 296162167); Bitininkystės pagrindai bitininkams mėgėjams (kodas 296081176); Žiemkenčių auginimo technologijos įtaka augalų žiemojimui“(kodas 296162024); Retesnių varpinių, ankštinių, aliejinių ir prieskoninių vaistinių augalų veislės ir auginimo technologijos“  (kodas 296162240); Agrarinė aplinkosauga ir kraštovaizdžio gerinimas (kodas 296185007); Aplinkosauga ir tręšimo planavimas (kodas 296185010); Tausaus dirvožemio pagrindai (kodas 396185008); Ekologinio ūkininkavimo pagrindai (kodas 396185007); Naujausios technologijos ekologinės gamybos ūkiuose (kodas 296185008); Dalyvavimas aplinkos apsaugos priemonėse ir jų įgyvendinimas (kodas 296185009); Ūkinės veiklos planavimas ir finansavimo galimybės (kodas 396131406); Buhalterinės apskaitos svarba ūkininko ūkyje (kodas 396134405); Verslo planų rengimas ir projektų įgyvendinimas smulkiame ūkyje (kodas 396121411); Verslumo ugdymas (kodas 396134006). Organizuosime mokymus visuose šalies kaimiškuosiuose rajonuose (50), o mokymo grafikus skelbsime nuo birželio 20 d. ŽŪR interneto svetainėje, paskyroje:  https://zur.lt/renginiu-kalendorius/

Visus, besidominčius mokymais, pagal atskiras aktualias temas, maloniai kviečiame sekti ŽŪR renginių kalendoriaus grafiką https://zur.lt/renginiu-kalendorius/ o kilus klausimams, prašome rašyti ar skambinti projekto vadovei – Kaimo plėtros ir informavimo skyriaus vyr. specialistei Irminai Kudarauskienei: el. p. i.kudarauskiene@zur.lt, tel. 8-37 400356, mob. 8-699 15 891

Projekto vadovė Irmina Kudarauskienė