Lenkijos ir Lietuvos žemės ūkio rūmų bendradarbiavimas

 Birželio 6 d. Seinuose (Lenkija) Lietuvių namuose įvyko draugiškas Lietuvos žemės ūkio rūmų ir Lenkijos Podliaskos žemės ūkio rūmų bendrdarbiavimo susitikimas. Susitikime dalyvavo Žemės ūkio rūmų vicepirmininkas Sigitas Dimaitis, Lenkijos Nacionalinės žemės ūkio rūmų tarybos Prezidentas, Lenkijos Podliaskos  žemės ūkio rūmų vadovai ir atstovai: Iwona Denisiuk, Jolanta Klucznik, Jan Stanisław Wdowiak, Lietuvos Respublikos konsulas Vaclav Stankevič, Seinų lietuvių bendruomenės nariai. Susitikimo metu buvo aptartos bendradarbiavimo kryptys – keitimasis patirtimi, švetėjiška veikla, mainų vizitai į ūkius, kooperacijos gerieji pavyzdžiai ir nauda, projektinė veikla ir kt.