Lenkijos žemės ūkio rūmų jubiliejiniame renginyje – apdovanojimas Lietuvos žemės ūkio rūmų pirmininkui

2021 m. rugsėjo 10 d. Varšuvoje iškilmingai paminėtos 125-osios pirmųjų Lenkijos žemės ūkio rūmų įkūrimo metinės ir 25-osios aktyvios žemdirbių savivaldos metinės.

Jubiliejinės iškilmės prasidėjo šventomis mišiomis Dievo Apvaizdos šventykloje, kuriose dalyvavo visų 16 vaivadijų – Didžiosios Lenkijos, Kujavijos Pamario, Liublino, Liubušo, Lodzės, Mazovijos, Mažosios Lenkijos, Opolės, Pakarpatės, Palenkės, Pamario, Silezijos, Švento Kryžiaus, Vakarų Pamario, Varmijos Mozūrų, Žemutinės Silezijos žemės ūkio rūmų vadovai ir nariai su savo vėliavomis, kurias puošia prasmingi užrašai: „dirbam Dievui ir Tėvynei“, „žemdirbio darbas – šventas“ ir kt.

 

Antroji iškilmių dalis vyko Varšuvos Gyvybės mokslų universiteto Krištolo salėje. Čia Lenkijos žemės ūkio rūmų pirmininkas Viktor Šmulevič perskaitė pranešimą apie Lenkijos žemės ūkio rūmų įtaką valdžios institucijose derantis dėl BŽŪP, siekiant kuo palankesnių sąlygų žemdirbiams, bendradarbiavimą su užsienio šalių žemės ūkio rūmais, atstovavimą žemdirbių interesams tarptautiniu mastu. V.Šmulevič prisiminė ir bendras protesto akcijas 2018, 2019 m. Briuselyje dėl teisingos žemės ūkio politikos, kuriose dalyvavo Lietuvos, Estijos, Čekijos, Slovakijos žemės ūkio rūmai.

Garbingas apdovanojimas Lietuvos žemės ūkio rūmų pirmininkui

Už indėlį žemdirbių savivaldos stiprinimui ir bendradarbiavimą Lenkijos žemės ūkio rūmų medaliu buvo apdovanotas Lietuvos žemės ūkio rūmų pirmininkas dr. Arūnas Svitojus.

„Atsistoję pagerbkime ilgalaikį bendradarbiavimą formuojant žemdirbių savivaldos pozicijas tarptautiniu mastu, drauge organizuotas konferencijas, diskusijas, pasirašytas rezoliucijas ES institucijoms ir abipusiai naudingą Lenkijos ir Lietuvos žemės ūkio rūmų draugystę“, – apdovanodamas Lenkijos žemės ūkio rūmų medaliu ŽŪR pirmininką dr. A.Svitojų, pažymėjo V.Šmulevičius.

Lenkijos valdžios institucijų dėmesys žemdirbių savivaldai

Jubiliejiniame renginyje dalyvavo Lenkijos Respublikos prezidento patarėja Barbara Fedyszak –Radziejowska, kuri Lenkijos žemės ūkio rūmų pirmininkui V.Šmulevičiui įteikė Lenkijos prezidento A.Dudos valstybinį apdovanojimą už išskirtinį indėlį plėtojant žemdirbių savivaldą.

Renginyje dalyvavo Lenkijos žemės ūkio ir kaimo plėtros ministras  Gžegožas Puda, europarlamentaras Kšyštofas Jurgelis, Žemės ūkio ir kaimo vietovių tarybos prie Lenkijos Respublikos prezidento pirmininkas Janas Kšyštofas Ardanovkis, Parlamento žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pirmininkas Robertas Telusas, kiti garbingi valdžios, mokslo institucijų, socialinių partnerių lyderiai.

Būtų naudinga pasimokyti iš kaimyninės šalies ir žemdirbiams ir valdžios institucijoms

Jubiliejiniame renginyje dalyvavęs LR ŽŪR pirmininkas dr. Arūnas Svitojus sako, kad iš Lenkijos ūkininkų galėtume pasimokyti kooperavimosi, pagalbos ir savitarpio supratimo.  „Čia ūkiai nėra dideli, bet dirba visi draugiškai, sėkmingai veikia kooperuoti pieno ūkiai, nuosavos žemės ūkininkas gali turėti iki 300 ha. Matau, kad Lenkijos ūkininkai yra tikri savo šalies patriotai – dirba su pagarba ir meile savo tėvynei, didžiuojasi savo profesija ir tuo, kad augina žemės ūkio produkciją. Jaučiama ir patriotizmo dvasia. Valdžios institucijos čia dirba išvien su žemdirbių savivalda, kovoja dėl palankesnių BŽŪP sąlygų – dėl didesnių tiesioginių išmokų ir finansavimo skyrimo siekiant įgyvendinti žaliojo kurso sąlygas. Lenkija pareikalavo daugiau laiko visiškai pereiti prie žaliosios energetikos ir teigia galinti keliamus tikslus įgyvendinti 2070 metais. Lenkija yra viena iš ES valstybių narių, turinčių didžiausią žemės ūkio valdų skaičių. Draugiškumo, patriotizmo ir vienybės  iš lenkų ūkininkų būtų pravartu pasimokyti ir mums, o valdžios institucijoms – ryžtingesnės kovos ES institucijose dėl BŽŪP, aktyviau dirbti turėtų ir europarlamentarai“, – sako dr. A.Svitojus.

***

Žemės ūkio rūmai Europoje pradėti steigti dar XIX amžiaus pradžioje. Svarbų vaidmenį Europos žemės ūkio savivaldos formavimesi atliko Prancūzija ir Vokietija. Lenkijoje pirmieji žemės ūkio rūmai buvo įkurti  1896 m. Poznanėje.