Lietuvos daržovių augintojų asociacijai – 20

Kovo 2 d., Lietuvos daržovių augintojų asociacijos (LDAA) valdybos pirmininką Martyną Laukaitį, direktorę Zofiją Cironkienę ir narius,  20-ojo veiklos jubiliejaus proga, Žemės ūkio rūmų bendruomenės vardu sveikino direktorius Sigitas Dimaitis.

„Kasdienis ir sistemingas asociacijos vadovų ir narių darbas, susiklausymas, nuolatinis dalyvavimas pasaulinio lygio parodose, kvalifikacijos tobulinimas, keitimasis informacija ir patirtimi, atvedė prie gražaus jubiliejaus. Tai visų Lietuvos daržovių augintojų asociacijos narių bendras pasiekimas. Asociacija yra aktyvi Žemės ūkio rūmų narė, kurios konstruktyvius pasiūlymus teikia daugiametė tarybos narė Zofija Cironkienė. Susiklausymo, klestėjimo ir puikių rezultatų“ – kalbėjo S. Dimaitis.

LDAA kūrėsi besikuriant pirmiesiems prekiniams daržininkystės ūkiams, pradedant pasiruošimą stojimui į ES, todėl asociacijos nariai daug dėmesio skyrė ne tik technologiniams, bet ir ES teisės, kooperacijos (gamintojų organizacijų) klausimais. Dar iki stojimo į ES asociacijos iniciatyva augintojai susipažino su ES privalomais daržovių kokybės reikalavimais, buvo sukurta teisinė bazė, kontrolės sistema. Toks sprendimas buvo teisingas žingsnis ir padėjo atlaikyti nelygiavertę konkurenciją su Lenkijos augintojais, pristabdyti neprekinės produkcijos patekimą į Lietuvą, pasiūlyti Žemės ūkio ministerijai tikslingas paramos priemones investicijoms į žemės ūkio valdas, rinkodarai ir perdirbimui, kad Lietuva pilnai apsirūpintų daržovėmis ir konkuruotų su įvežtinėmis.

Nuo 2007 m. LDAA dalyvauja europinių organizacijų veikloje, kur visada pagrindinis tikslas buvo stebėti ir įvertinti situaciją bei tendencijas ES daržovių sektoriuje ir surasti jame vietą Lietuvos augintojams, sudaryti jiems galimybes pasisemti patirties iš kolegų daržininkų kitose ES šalyse. Šiandien Lietuvos daržovių augintojai turi apčiuopiamus veiklos rezultatus – yra konkurencingi, žengia tausojančios daržininkystės kryptimi.

LDAA – nepriklausoma visuomeninė organizacija, vienijanti tiek pačius stambiausius, tiek smulkiuosius daržovių ir bulvių augintojus, augintojų ir prekinio paruošimo bei realizavimo kooperatines bendroves ir agrofirmas.

Organizacijos, susikūrusios 1998 metais uždaviniai:

  • Atstovauti ir ginti narių bendrus interesus santykiuose su visuomene, valstybės valdžios ir valdymo institucijomis;
  • Formuoti šalies daržininkystės ir bulvininkystės vystymo politiką;
  • Skatinti aukštos kokybės daržovių ir bulvių produkcijos gamybą rinkos sąlygomis, prekinį paruošimą ir rinkodarą;
  • Plėtoti Asociacijos narių integracijos ir kooperacijos formas;
  • Bendradarbiauti ekonominiais ir profesiniais klausimais su Lietuvos ir užsienio šalių partneriais;
  • Padėti organizacijos nariams realizuoti produkciją, diegti mokslo rekomendacijas bei praktinį patyrimą, kelti jų profesinę kvalifikaciją.

Narių veiklos kryptys:

  • Daržovių ir maistinių bei sėklinių bulvių auginimas;
  • Daržovių ir bulvių prekinis paruošimas bei realizacija