Lietuvos kiaulių augintojų asociacijos atstovai susitiks su Žemės ūkio ministru dėl sektoriaus problemų

Lietuvos kiaulių augintojų asociacija 2022 m. sausio 12 d. 15 val. susitinka su žemės ūkio ministru ir ŽŪM specialistais aptarti esamą kiaulininkystės sektoriaus padėtį bei atnaujinti kiaulininkystės sektoriaus problemų darbotvarkę ir sutarti dėl šių problemų sprendimo plano.

Kiaulininkystės sektoriui itin aktualūs šie klausimai:

1. Dėl ekonominės kiaulininkystės sektoriaus būklės.

Kiaulininkystės sektorius jau nuo 2021 m. rugsėjo mėnesio yra krizinėje situacijoje. Mūsų skaičiavimais kiaulininkystės sektorius patyrė apie 15 mln. € nuostolių, o artimiausių poros mėnesių žemų kiaulių supirkimo kainų ir aukštų gamybos kaštų perspektyva yra niūri. Žemės ūkio ministerija surado ir iki 2021 m. gruodžio 31 d. papildomai išmokėjo 1,5 mln. € paramos sumą daliai kiaulininkystės ūkių. Kadangi priklausomai nuo kainos, sektorius kas savaitę patiria apie 0,6 – 1 mln. € nuostolių, tai 1,5 mln. suma visam sektoriui nesuteikia reikšmingo atsigavimo. Be abejo, esame nuoširdžiai dėkingi už visą iki šiol parodytą dėmesį ir suteiktą paramą kiaulininkystės sektoriui, tačiau taip pat tikimės, kad 2021 m. aptartas kiaulininkystės sektoriaus gelbėjimo iš krizinės situacijas planas bus tęsiamas ir bus ieškoma galimybės suderinti ir išmokėti papildomą paramą kiaulininkystės sektoriui.

2. Dėl amoniako normos

Šiuo metu kiaulininkystės įmonėms, kurioms jau ateina laikas keisti taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus ir reikia modeliuoti amoniako sklaidą, tampa nebeįmanoma juos pasikeisti. Mūsų žiniomis, tokių gyvulininkystės objektų skaičius jau yra virš 10 vnt. ir ateityje jis didės. LR teisės aktai nustato, kad gyvenamosios ir visuomeninės  aplinkos bei aplinkos ore galioja ta pati amoniako paros norma – 0,04 mg/m3. Atkreipiame dėmesį į tai, kad išsami mokslinė amoniako poveikio žmogui studija nurodo, jog kasdieninė amoniako 0,1 mg/m3 nekenkia žmogui (taip pat jautriems žmonėms) visą jų gyvenimą. Ši koncentracija yra 2,5 karto didesnė, nei yra Lietuvoje nustatyta ribinė paros užterštumo vertė aplinkos ore.  Dirbdami pagal esamą praktiką, kiaulininkystės ūkiai neviršytų šios 0,1 mg/m3 amoniako koncentracijos. Pasaulinė sveikatos organizacija pažymi dar didesnę amoniako paros ribinę vertę – 0,27 mg/m3 (6,75 karto didesnė, nei dabartinė leidžiama). Palyginimui – LR sveikatos apsaugos ministro ir LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtinta Lietuvos Higienos norma nustato net 14 mg/m3 ilgalaikio poveikio ribinį dydį, kuris išmatuojamas arba apskaičiuojamas per 8 valandų darbo pamainą ir 40 valandų darbo savaitę. Šis dydis yra 350 kartų didesnis, nei nustatytas amoniako koncentracija aplinkos ore.

Matome, kad Lietuvoje amoniako norma prie gyvulininkystės objektų yra pernelyg sumažinta, todėl dirbtinai sukuriamas poreikis mažinti gamybą, kuri realiai nedaro žalos gyventojams. Amoniako mažinimas įvairiais oro filtravimo įrenginiais yra techniškai sudėtingas ir itin brangus, todėl ūkiams lieka gamybos mažinimo arba veiklos nutraukimo alternatyva.

Manome, kad prie ūkių esančioje 0,5-1,5 km sanitarinėje apsaugos zonoje, kurioje kaip taisyklė yra auginami žemės ūkio pasėliai arba auga miškas, o gyventojų nėra, amoniako norma neturi būti lygiai tokia pati kaip ir žmonių kasdieninėje gyvenamojoje aplinkoje. Mūsų žiniomis, kitose ES šalyse kiaulių augintojams tokių problemų nekyla, kadangi prie gyvulininkystės ūkių nėra reikalaujama išlaikyti žmonių gyvenamosios aplinkos amoniako lygį.

3. Dėl kiaulių gerovės reikalavimų įgyvendinimo

Artimiausioje ateityje vykdydami Žaliąjį kursą kiaulininkystės ūkiai bus verčiami mažinti kiaulių tankį tvartuose iki 20 %. Tai ženkliai mažins ūkių pajamas, todėl kitose ES valstybėse yra skiriama struktūrinė parama ūkiams. Lietuvoje Žemės ūkio ministerija jokios paramos nenumato. Mūsų nuomone, šiuo metu kiaulininkystės sektorius gyvūnų gerovės klausimu yra aklavietėje ir kol kas nematome kokiu būdu sektorius galės įgyvendinti žaliojo kurso reikalavimus gyvūnų gerovei. Iki 2021 m. gruodžio mėnesio tam tikra strategija teikianti tam tikrą viltį jau buvo paruošta, tačiau gana skubotai buvo atšaukta.

Lietuvos kiaulių augintojų asociacijos direktorius Algis Baravykas, tel. 8-687-20221, e. p.  info@kiaules.lt