LKAA SUSITIKIMO SU MINISTRU PIRMININKU DĖL AKM VALDYMO REZULTATAS

Liepos 21 d. Lietuvos kiaulių augintojų asociacijos (LKAA) direktorius Algis Baravykas, tarybos pirmininkas Jonas Žultauskas, tarybos nariai Kęstutis Vaicekauskas ir Aivaras Urba, Lietuvos mėsos perdirbėjų asociacijos direktorius Egidijus Mackevičius ir Lietuvos  žemės ūkio rūmų vicepirmininkas Sigitas Dimaitis susitiko su Ministru Pirmininku Algirdu Butkevičiumi, žemės ūkio ministre Virginija Baltraitiene ir VMVT direktoriumi Jonu Miliumi aptarti afrikinio kiaulių maro valdymo.

Anykščių rajone aptiktas dar vienas, jau penktas per tris savaites afrikinio kiaulių maro židinys. Anykščių, Kėdainių, Kaišiadorių ir kt. rajonuose randama itin daug AKM apkrėstų šernų ir toliau vadinti situaciją stabilia tikrai netinka.

Pasitarimo metu buvo aptarti veiksmai, kurių buvo imtasi Lietuvoje iki šiol ir nuspręsta, kad tose teritorijose, kur afrikinio kiaulių maro virusas randamas naminių kiaulių populiacijoje ir tuo pačiu atitinkamai Europos Komisija įtraukia į III AKM zoną iš kurios ribojama prekyba mėsos produkcija ir gyvais gyvuliais, būtina taikyti prevencinį naminių kiaulių išskerdimą kaip numato Europos Komisijos geografinio regionalizavimo principai. Kiaulių laikytojams, paskerdusiems kiaules, turi būti leista ištyrus mėsą ją suvartoti bei išmokamos kompensacijos.

Taip pat buvo bendrai suprasta, kad bus skiriamos kompensacijos komerciniams ūkiams, kurie dėl prekybos apribojimų III AKM zonoje gauna mažesnę kainą nei kad kitose Lietuvos teritorijose esantys komerciniai kiaulių ūkiai. Papildomai nuspręsta tęsti derybas su Europos Komisija dėl lankstesnių geografinio regionalizavimo principų taikymo.

Premjeras ir Žemės ūkio ministrė paragino VMVT vadovą griežtinti biologinės saugos kontrolę visuose kiaulių laikymo vietose, ypatingai atkreipiant dėmesį į neprofesionalių kiaulių laikytojų biologinės saugos principų nesilaikymą.

LKAA direktorius Algis Baravykas