LMGAGA suvažiavime išsirinko naują Tarybą ir Etikos komisiją (video)

2020 m. rugpjūčio 27 d. Raseinių rajone Lietuvos mėsinių augintojų ir gerintojų asociacijos (LMGAGA) nariai  susirinko į suvažiavimą, kuriame pakeitė įstatus, patvirtino Etikos kodeksą ir išsirinko naują tarybą.

LMGAGA suvažiavimo delegatai į tarybą išrinko: Limuzinų veislės klubo valdybos pirmininką Virginijų Stumbrį, Šarolė veislės klubo valdybos pirmininkę Eglę Butkienę, Aubrakų veislės klubo valdybos pirmininką Vygantą Šližį, Ekstensyvių veislių klubo valdybos pirmininkę Rasą Babikienę, asociacijos narius – Andrių Baublį, Osvaldą Dirsę, Vytautą Barkauską, Nerijų Zobernį ir Povilą Kaušpėdą.

LMGAGA Etikos komisijos nariais buvo išrinkti: Arūnas Martinėlis, Egidė Butkė, Zita Dargienė, Audrius Černauskas, Remidas Jungevičius.

„LMGAGA aktyviai dirbanti organizacija. Per pastaruosius dvejus metus, vadovaujant prezidentui Vygantui Šližiui, narių skaičius gerokai išaugo ir jau siekia beveik 600. Džiugina ir tai, kad buvo nuveikta daug darbų sprendžiant perspektyvinius ir operatyvinius, susijusius su mėsinių galvijų sektoriaus vystymu ir tobulinimu klausimus, įsteigti Šarolė, Aubrakų, Limuzinų, Mėsinių simentalų, Ekstensyvių veislių klubai bei sparčiai vykdoma jų veikla. Visada sulaukiame konstruktyvių organizacijos pasiūlymų LR ŽŪR Taryboje, bendradarbiaujame projektinėje veikloje, organizuojant švietėjiškus renginius, tarptautines ir respublikines parodas, įgyvendinant inovatyvias idėjas. Linkiu visiems asociacijos nariams ryžto siekiant užsibrėžtų tikslų, aktyviausių ir vardan organizacijos narių dirbančių tarybos narių“, – sakė LR ŽŪR pirmininkas dr. A. Svitojus.

LR ŽŪR pirmininkas dr. A. Svitojus padėkos raštais apdovanojo LMGAGA prezidentą Vygantą Šližį, direktorių Mindaugą Kinderį ir jubiliejaus proga pasveikinto LMGAGA Tarybos narį Vytautą Barkauską.