LMŽSA kreipiasi į atsakingas institucijas

Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacija (LMŽSA) išsiuntė raštą, kuriame atkreipia Vyriausybės dėmesį, kad Aplinkos ministerijos teikiamas Miškų įstatymo pakeitimų projektas nėra teiktas derinimui su socialiniais partneriais ir plačiąja visuomene, projektas nėra apsvarstytas Miškų ūkio konsultacinėje taryboje. 

LR Aplinkos ministerija 2019-10-02 į teisės aktų projektų sistemą įkėlė Vyriausybei aprobuoti teikiamą  Lietuvos Respublikos miškų įstatymo Nr. I-671 1, 2, 3, 4, 7, 11, 15, 18 straipsnių pakeitimo, įstatymo papildymo 10(2) ir 15(1) straipsniais ir įstatymo papildymo priedu įstatymo projektą [Reg. Nr. 19-9970(2)] su lydinčiaisiais dokumentais. Kadangi šie Miškų įstatymo pakeitimai nebuvo teikti derinimui nei miškininkams, nei mokslininkams, nei miškų savininkus vienijančioms organizacijoms, o į ankstesnes pastabas neįsiklausyta, oficialiai kreipėmės į Vyriausybę prašydami įpareigoti LR aplinkos ministeriją, kad ji galėtų teikti projektą LR Vyriausybei  tik po išsamaus apsvarstymo Miškų ūkio konsultacinėje taryboje.

Ankstesniuose Aplinkos ministerijos pataisų projektuose Miškų įstatymui bandytas įtvirtinti teisinis reguliavimas buvo argumentuotai sukritikuotas miškininkų, mokslininkų, miškų ir žemės savininkų, nevyriausybinių organizacijų. Primename, kad ankstesniuose etapuose Aplinkos ministerijos rengiamo labai panašaus turinio Miškų įstatymo pataisų projektui (Nr.19-8561)  NEPRITARĖ Miškų ūkio konsultacinė taryba 2019 m. kovo 4 d. posėdyje, daug kritinių pastabų turėjo ir Seimo Aplinkos apsaugos komitetas 2019 m. kovo 13 d. posėdyje,  priėmęs detalų protokolinį sprendimą šiuo klausimu. Tačiau į išsakytus argumentus neįsiklausyta ir vėl pakartotinai teikiami su miškininkystės mokslu bei praktika prasilenkiantys įstatymo pakeitimai, tik šį kartą tiesiai  Vyriausybei aprobuoti. Nei Aiškinamajame rašte, nei Derinimo pažymoje nėra užsimenama apie tai, nepateikiami ir argumentuoti motyvai, kodėl ankstesniuose Miškų įstatymo pataisų projekto rengimo etapuose analogiškiems pakeitimams išsakytą kritiką bei pastabas neatsižvelgta. Pasirinktas ignoravimo kelias, o kad formaliai pa(si)teisinti- įtraukta daugiau keičiamų įstatymo straipsnių ir tai bandoma traktuoti, kaip visai naujas projektas. Tai yra nepriimtina ir prasilenkia su gerąja teisėkūros praktika.

Įstatymo projekto Aiškinamajame rašte, 7 punkte, klaidinančiai teigiama, kad (citata)“ „Įstatymo įgyvendinimas verslo sąlygoms ir jo plėtrai esminės įtakos neturės.“ Kai tuo tarpu netgi pačiai Aplinkos ministerijai pavaldžių institucijų VĮ Valstybinės miškų urėdijos, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos ir Valstybinės miškų tarnybos parengtos pažymos aiškiai įvardina dėl planuojamų įvesti apribojimų atsirasiančius ženklius ekonominius nuostolius bei būtinas tokiu atveju išmokėti šimtais milijonų eurų skaičiuojamas kompensacijų sumas.

Dėl aukščiau įvardintų priežasčių ir dėl to, kadangi siūlomos nuostatos  neatitinka  darnaus miškų ūkio plėtros principų, neišsprendžia nei aplinkosauginių, nei socialinių miškų funkcijų gerinimo klausimų, nekalbant jau apie ekonomiką, kuriai atneštų nepamatuotą žalą, šiam projektui [Reg. Nr. 19-9970(2)]NEPRITARIAME ir siūlome Vyriausybei grąžinti  projektą rengėjams tobulinti. Įpareigoti LR aplinkos ministeriją, kad ji gali teikti šį projektą LR Vyriausybei  tik po išsamaus apsvarstymo Miškų ūkio konsultacinėje taryboje.

Papildomai, kreipėmės į Vyriausybę, kad grąžinant Aplinkos ministerijai LR Miškų įstatymo projektą tobulinti, atkreiptų rengėjų dėmesį į mūsų rašte įvardintus svarbiausiuosius  trūkumus bei mūsų teikiamus pasiūlymus.

Susipažinti su  Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos (LMSA) 2019-10-17  rašto Nr. 67 LR Vyriausybei pilnu tekstu galima čia…>>>

Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos informacija