LPGA tarybos posėdis

Rugpjūčio 8 d. Žemės ūkio rūmuose įvyko Lietuvos pieno gamintojų asociacijos (LPGA) Tarybos posėdis. Posėdyje dalyvavo Žemės ūkio rūmų l. e. p. pirmininkas Sigitas Dimaitis, Žemės ūkio ministras Bronius Markauskas, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius Darius Remeika, VĮ „Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro Gyvūnų ir pieno apskaitos departamento direktorė Daiva Beinorienė, VĮ „Pieno tyrimai” direktorė Laima Urbšienė. Posėdyje dalyvavęs Žemės ūkio ministras Bronius Markauskas prieš pradėdamas savo pranešimą pasveikino į LPGA pirmininką Joną Vilionį jubiliejinio gimtadienio proga ir įteikė Žemės ūkio ministerijos garbės ženklą, linkėdamas stiprybės, ištvermės ir užsibrėžtų tikslų siekimo.

Ministras B. Markauskas apžvelgė Lietuvos pieno sektoriaus situaciją: 2017 m. sausį – birželį žalio pieno buvo importuota 196,49 tūkst. t (19,9 proc. daugiau, palyginus su praėjusiais metais), importuoto pieno kaina buvo 317 Eur/t. Importuoto pieno perdirbimas sudarė 24,2 proc. viso perdirbto pieno Lietuvoje.  Tuo tarpu tuo pačiu laikotarpiu žalio pieno eksportas – 36,03 tūkst. t (12,3 proc. mažiau, palyginus su praėjusiais metais), eksportuoto pieno kaina buvo 331,1 Eur/t. Pieno eksportas sudarė apie 5,5 proc. nuo viso supirkto žalio pieno. Žalias pienas buvo eksportuotas į Lenkiją, Latviją ir Estiją. Lyginant su pernai metais, šiais metais pieno buvo perdirbta 3 proc. daugiau: 2016 m. – 788,76 tūkst.t, o 2017 m. – 812,42 tūkst. t

Situaciją Lietuvos ir ES pieno rinkose apžvelgė LPGA pirmininkas J. Vilionis, kvietęs tarybos narius diskutuoti pieno sektoriaus plėtros strategijos klausimais.

LPGA tarybos nariams buvo pristatyta pieno supirkimo taisyklių pakeitimo tvarka, atsietųjų papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už pieną mokėjimo tvarka, pateikta informacija apie atsietąsias specialiąsias išmokas už bulius bei karves žindenes.

[Best_Wordpress_Gallery id=”103″ gal_title=”2017_08_08″]