LR ŽŪR pirmininkas susitiko su naujuoju EK komisaru žemės ūkiui

Briuselyje,  lapkričio 29 d., LR ŽŪR pirmininkas Arūnas Svitojus susitiko su naujuoju EK komisaru žemės ūkiui Janusz Wojciechowski.

Kokios temos vyravo susitikime? Kalbiname LR ŽŪR pirmininką A.Svitojų.

Kokie pirmieji įspūdžiai apie naująjį  EK žemės ūkio komisarą, kurio laukia nelengvas laikotarpis?

Plačiai ir išsamiai apie Lietuvos žemės ūkio problemas nereikėjo pasakoti, nes J.Wojciechowski yra iš mūsų geros kaimynės Lenkijos, o su šios šalies Žemės ūkio rūmų vadovais ir su šios šalies politikais, kurie daro įtaką žemės ūkio sričiai, palaikome glaudžius ryšius ir tariamės, kaip ginsime savo šalių interesus. Komisaras jau žinojo apie tokį mūsų glaudų bendradarbiavimą. Taigi galiu tik dar kartą patvirtinti, kad geri santykiai tarp Lietuvos ir Lenkijos žemės ūkio rūmų yra labai svarbūs ir abiems šalims naudingi.

Kokios srities specialistas naujasis žemės ūkio komisaras?

Pirmiausia jis yra teisininkas, tačiau puikiai išmano ir žemės ūkio niuansus, nes jo šaknys – kaime. Imponuoja jo konstruktyvus mąstymas. Tai žmogus, kuris nesimėto pažadais, kol nėra įsitikinęs, kad juos įvykdys. Kaip teisininkas, jis pirmiausia gilinasi į konkrečias problemas.

Beje, o kokia kalba su juo bendravote?

Pradėjome angliškai, tačiau netrukus perėjome prie lenkų kalbos, kurią irgi gerai moku. Bendraujant ir tokie dalykai yra svarbūs.

Taigi kokius klausimus, kokias temas susitikime palietėte?

Tai buvo mūsų pirmasis susitikimas, tarsi susipažinimas. Paminėjau problemas, su kuriomis susiduria Lietuvos žemdirbiai ir būtinybę juos spręsti ne tik Lietuvai, bet ir ES. Tai ir Afrikinio kiaulių maro grėsmė, padėtis gyvulininkystės ir ypač pienininkystės sektoriuje. Komisaras užsiminė apie būtinybę kurti geresnį ūkininkų įvaizdį visuomenėje. Šis klausimas tikrai aktualus ir Lietuvoje. Deja, kai kurie žemdirbių savivaldos organizacijų vadovai nesirūpina šiuo klausimu ir net patys sau pakenkia, todėl vartotojai klaidinami, o mes, žemdirbiai, patiriame nuostolių, kurių galėtų nebūti. Todėl šiuo klausimu LR ŽŪR aktyviai dirba organizuodami edukacinius renginius, vykdydami švietimo programas apie sveiką ir kokybišką Lietuvoje užaugintą maistą. Tik tiesioginis bendravimas su miesto gyventoju

Lietuvos ūkininkams, žinoma, įdomu ir svarbu žinoti ar palietėte EK pažadus suvienodinti ES narių konkuravimo sąlygas?

Gerai, kad komisarui nereikėjo aiškinti, kas ir kaip, ir kodėl tos sąlygos nevienodos. Jis pritaria Centrinės ir Rytų Europos šalių atstovų reikalavimams, kad formuojant ES Bendrąją žemės ūkio politiką turėtų nelikti sąvokos „naujosios ES narės“. ES jau esame 16 – tus metus, praėjo du 7 metų trukmės BŽŪP laikotarpiai, taigi tiek Vengrijos, Lenkijos, Lietuvos ir kitų 2004 m. į ES įstojusių šalių jau negalima vadinti naujaisiais nariais, taigi ir reikia pamiršti iki šiol taikytą ES dviejų greičių BŽŪP. Sąlygos toje pačioje rinkoje turi būti vienodos visiems nariams. Beje, vis daugiau ES šalių pritaria tokiems teisėtiems reikalavimams.

Komisaro nuomone, BŽŪP turėtų būti lankstesnė.

Kokia naujojo komisaro nuomonė apie 2021-2027 m. laikotarpio biudžetą?

Jis pripažino, kad šiuo metu parama žemės ūkiui nepakankama.

Juo labiau, kai žemės ūkiui keliami vis nauji ir griežtesni aplinkosaugos reikalavimai. Pasak  J.Wojciechowski, jei siekiama, kad ūkininkai vykdytų griežtesnius įsipareigojimus, tai jiems turi būti ir suteikiama pakankama parama. Beje, čia vėl paliečiame ūkininkų ir visuomenės, vartotojų santykius. Kuo jie bus geresni, tuo bus lengviau priimti ūkininkams svarbius sprendimus. Ir atvirkščiai.

Kokie artimiausi bendravimo planai?

LR ŽŪR drauge su Lenkijos žemės ūkio rūmais, pasitelkę savo kolegas iš Lenkijos, Čekijos, Vengrijos ir gal Latvijos bei Estijos, gruodžio 12 d. Briuselyje, ES Vadovų Tarybos susitikimo metu surengsime protesto akciją, primindami, kad būtina tesėti pažadus suvienodinti konkuravimo sąlygas, taigi ir suvienodinti ES skiriamas tiesiogines išmokas visoms ES šalims. Susitarėme, kad būtent tos akcijos metu ir susitiksime su naujuoju komisaru žemės ūkiui  J.Wojciechowski. Be to, jį pakviečiau apsilankyti Lietuvoje ir sulaukiau pažado, kad Lietuva bus viena iš pirmųjų ES šalių, kurioje jis apsilankys.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.