LŪD kviečia į seminarų ciklą rajonuose

„Šiais metais planuojame suorganizuoti 8 seminarus atskiruose šalies rajonuose, kurių tikslas – dalintis žiniomis, informacija ir gerąja praktika apie kaimo plėtros politikos aktualijas ir įgyvendinimą. Taip pat gerinti KPP įgyvendinimo kokybę, pateikiant galimus bendradarbiavimo skatinimo ir informacijos sklaidos, komunikavimo tarp kaimo politikos dalyvių kaimo vietovėse būdus, kuriuos seminarų ciklo – darbo grupių ir konferencijų metu sugeneruos dalyviai. Šiandien kaime itin svarbu skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą bei diskutuoti apie savivaldos organizacijų galią ir įtaką valdžios priimamiems sprendimams. Turime ne tik dalintis informacija, bet ir dalyvauti sprendimų priėmimo procesuose, kad sustiprintume ūkininkių iniciatyvas iš apačios, paskatintume aktyviau dalyvauti reiškiant nuomonę ir įsitraukimą. Taigi seminarų metu laukia ne tik informacija apie kaimo plėtros dalyvių vaidmenį Kaimo plėtros programos priemonių įgyvendinime, bet ir daug diskusijų, darbo grupėse ir dalijimosi pamąstymais bei geraisiais pavyzdžiais. Todėl kviečiu visus, kuriems rūpi kaimo ateitis, dalyvauti seminaruose, teikti siūlymus ir iniciatyvas“, – sako LŪS pirmininkė Algimanta Pabedinskienė.

Planuojami seminarai:

2024 m. gegužės 10 d. (penktadienis) 10.00 val. Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka, adresas: J. K. Chodkevičiaus g. 1B , Kretinga;

2024 m. gegužės 17 d. (penktadienis) 10.00 val. Biržų r. Kristinos ir Jūrio Milišiūnų avių ūkis,  adresas: Dvargalių k. 1, Pačeriaukštės seniūnija, Biržų r.

Jei turite klausimų, kviečiame susisiekti: Algimanta Pabedinskienė,  Tel.nr. +370 699 35020, +370 698 48250

El. p. a.pabedinskiene@gmail.com

***

Priminsime, kad Lietuvos ūkininkių draugijos veiklos pradžia siekia 1938 metus, kai Alena Vileišytė-Devenienė (Jono Vileišio dukra) besidarbuodama Lietuvos žemės ūkio rūmuose, įkūrė šią draugiją. Ji troško, kad ir kaimo moterys turėtų savo organizaciją, kuri jas burtų, vienytų, skatintų veikti, šviestų.