LŪD narių vakaronė Bernatoniuose

Lietuvos ūkininkių draugijos (LŪD) narės lapkričio 12 d. Panevėžio rajono Bernatonių bendruomenės namuose kvietė į renginį „Su daina linksmiau gyventi“. Renginį organizavo  Bernatonių bendruomenės namų kolektyvas ir jo vadovė Reda Manikienė, kartu su LŪD Panevėžio rajono Bernatonių skyriumi „Vetrungė“, kuriam vadovauja Brigita Survilienė. Renginio turiniu, svečių kvietimais ir darbotvarke nuoširdžiai rūpinosi LŪD Panevėžio rajono koordinatorė Birutė Ramanauskienė.

 Susirinkusieji į renginį įdėmiai klausėsi LŪD draugijos tarybos narės, sveikos gyvensenos propaguotojos Aleksandros Plečkaitienės iš Kauno paskaitos apie deguonies įtaką žmogaus organizmui. Apie sveiką gyvenseną žiniomis dalinosi ir buvusi gydytoja Vitalija Bušmonienė.

Puikią kompoziciją atliko Bernatonių Retro grupė „Vėrinys“, kuriam vadovauja Liudvika Strazdienė. Nuotaikingai grojo ir dainavo Rokiškio rajono Kriaunų kaimo kapela, vadovaujama  Vitos Mačiulienės. Renginio dalyviai gausiais aplodismentais sutiko kartu su kapela dainavusias ir energingai šokusias kriauniškes.  Buvo taip smagu, kad ir renginio dalyviai įsiliejo į šokių sūkurį.

Renginyje dalyvavo ir sveikinimą Panevėžio rajono LŪD skyriui atvežė Biržų rajono LŪD narės.

Renginio dalyviai dar ilgai šnekučiavosi, dalinosi įspūdžiais, diskutavo prie kvapnios gardžios arbatos.

Ona Striškienė, Panevėžio rajono Paįstrio „Gabijos“ skyriaus LŪD vadovė