LVPŪA kviečia diskusijai apie pieno supirkimo kainas

Žemės ūkio rūmų organizacija – Lietuvos vidutinių pieno ūkių asociacija inicijuoja diskusiją ir kelia pieno supirkimo kainos mažinimo klausimą.

„Gaunu informaciją iš asociacijos narių, kad yra mažinamos pieno supirkimo kainos. Ne paslaptis, kad superkamo pieno kainos du trečdalius sudaro priedai. Šiuo metu kainas mažina AB „Žemaitijos pienas“, UAB „Marijampolės pieno konservai“, UAB „Pieno žvaigždės“, UAB „Rokiškio sūris“. Pieno supirkimo kainos, lyginant su 2022 m. rugpjūčio mėn. krito 25-30 proc. Negana to, nuo 2023 m. sausio pradžios ūkininkai informaciją apie kainą sužino tik einamąjį mėnesį. Ir dažnu atveju apie tai pranešama tik žodžiu, be jokio raštiško susitarimo. Taigi dažnu atveju smulkių ūkių savininkai apie jiems sumokamą sumą už supirktą pieną sužino tik gavę sąskaitą-faktūrą. Kreipėmės į VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūrą (KVIRPA) dėl sutarties sąlygų nesilaikymo, tačiau kol kas atsakymo raštu negavome, o žodžiu pakomentavo, kad nusižengimo nėra, nes mažinamas kainos priedas, o ne kaina. Kadangi VĮ Žemės ūkio informacijos ir verslo centras (ŽŪKVC) skelbia informaciją apie pieno supirkimo kainas pagal atskiras grupes, manome, kad pateikiami duomenys yra klaidingi. Kadangi kaina pagal grupes yra tik maždaug nuo 10 ct/kg iki 15 ct/kg. Vadovaujantis KVIRPA logika, skelbiama ir išmokama kaina nesutampa, o kaina už pieną nekinta jau aštunti metai – nuo 2015 m. Siekiame viešinti esamą situaciją ir keliame klausimą, kaip įgyvendinti vis aukštesnius ES standartus, gaunant mažas pajamas“, – pažymi LVPŪA pirmininkė Renata Vilimienė.

ŽŪKVC interneto svetainėje skelbiama, kad 2022 m. gruodžio mėnesį vidutinė natūralaus (4,46 proc. riebumo ir 3,50 proc. baltymingumo) pieno supirkimo kaina buvo 509,51 Eur už t, t. y. 6,74 proc. mažesnė, palyginti su praėjusiu mėnesiu (2022 m. lapkričio mėn. – 546,35 Eur už t). Vidutinė bazinių rodiklių pieno supirkimo kaina 2022 m. gruodžio mėnesį, palyginti su 2022 m. lapkričio mėn., sumažėjo 6,3 proc. ir buvo 384,78 Eur už t.

2022 m. gruodžio mėn. natūralaus pieno supirkimo kaina buvo 19,3 proc. didesnė, palyginti su 2021 m. gruodžio mėn. (2021 m. gruodžio mėn. – 427,15 Eur už t).

Stambiems pieno gamintojams, parduodantiems daugiau kaip 40 t žalio pieno per mėnesį, pieno supirkimo įmonės 2022 m. gruodžio mėnesį už natūralų pieną (4,40 proc. riebumo ir 3,60 proc. baltymingumo) mokėjo vidutiniškai 547,96 Eur už t. Per mėnesį ši pieno kaina sumažėjo 6,5 proc. (2022  m. lapkričio mėn. ji buvo 586,08 Eur už t). Bazinių rodiklių pieno kaina stambiems pieno gamintojams 2022 m. gruodžio mėn. sumažėjo 6,5 proc. ir buvo 407,64 Eur/t Eur už t (2022 m. lapkričio mėn. – 435,90  Eur už t).

***

Primename, kad Žemės ūkio rūmai organizuoja nuotolinį pasitarimą dėl situacijos pieno sektoriuje. Pasitarimas vyks 2023 m. sausio mėn. 26 d. (ketvirtadienį), nuo 10 val.

(planuojama renginio trukmė – 2 val.), prisijungiant per Microsoft Teams programą, paspaudus ant žemiau esančių žodžių – „Click here to join the meeting“.

Click here to join the meeting

Renginyje dalyvauti kviečiami Žemės ūkio ministerijos, VĮ Žemės ūkio duomenų centro, VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros atstovai bei kiti suinteresuoti subjektai.

Būsime dėkingi, jeigu iš anksto užsiregistruosite į renginį, paspaudę ant nuorodos – https://forms.gle/jEL5rgD6atNeu7GV6