Mokymo(si) nauda

Lietuvos Respublikos Žemės ūkio rūmai (LR ŽŪR) įgyvendina projektą „Žemdirbių ir kitų kaimo gyventojų kompetencijų tobulinimas“, pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“.

„Mokymuose dalyvaujantys ūkininkai supranta, kad gyvenimas juda pirmyn ir jiems būtina tobulinti savo žinias ir įgūdžius, naudojant savo ūkiuose inovacijas, gerąją praktiką, taikant aplinkosaugos reikalavimus ir žinoma, kad vykstant rinkų globalizacijai, šalies ūkiams ypač svarbu konkuruoti vidaus ir užsienio rinkose, didinant konkurencingumą, siekiant geresnių gamybos ir ekonominių rodiklių. Ūkininkaujantiems svarbu numatyti pelningiausią žemės ūkio veiklos kryptį ir gamybos struktūrą, kurios veikla būtų konkurencinga nuolat kintančioje rinkoje, o rezultatai tenkintų dirbančių ūkio narių vartojimo poreikius ir jų užimtumą. Ūkio pelningiausios gamybinės veiklos krypties pasirinkimas ir gamybos optimizavimas, atitinkantis vietovės situaciją ir ūkio narių poreikius, yra svarbūs, siekiant maksimaliai ir efektyviai pasinaudoti teikiama finansine parama pagal ES bendrąją žemės ūkio politiką (BŽŪP) ir Lietuvos valstybės pagalbos priemones“, – sako LR ŽŪR lektorė – konsultantė Rūta Misevičienė.

Įgyvendinant projektą visuose šalies kaimiškuosiuose (51) rajonuose organizuojami mokymai pagal aktualias žemdirbiams mokymo programas. Daug dėmesio skiriame jaunųjų ūkininkų mokymui  pagal mokymo programas:  „Kompleksinės paramos reikalavimai (valdymo reikalavimai), „Veislinių telyčių auginimas pienininkystės ūkyje“, „Ūkinių gyvūnų gerovė ir sveikata“, „Agrarinė aplinkosauga ir kraštovaizdžio gerinimas“, „Aplinkosauga ir tręšimo planavimas“, „Tausaus dirvožemio naudojimo pagrindai“, „Ūkinės veiklos planavimas ir finansavimo galimybės“, „Buhalterinės apskaitos svarba ūkininko ūkyje“. Įgyvendinant projektą numatome suteikti žinių ir įgūdžių ne mažiau kaip 2184 ūkininkams ir kitiems kaimo gyventojams. Visiems, baigusiems mokymus išduodame kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus.

„Pasaulinė pieno rinka nestabili. Šiandien Lietuvos pieno sektorius pasiekė ekonominės krizės dugną – pieno supirkimo kainų nuolatinis ir nesibaigiantis kritimas pasiekė tokią ribą, kuomet pieno gamintojai ketina trauktis iš gamybos. Dažnai žemas pieno kainų lygis nepadengia ūkininkų veiklos kaštų, o ūkininkai nesugeba praradimų kompensuoti nei pieno gamybos kiekiu, nei laikomų galvijų skaičiumi. Pieno sektoriaus ūkiai, ypač vidutiniai ir smulkūs, nėra apsaugoti nuo pajamų dydžio svyravimo ir rizikos, kurią lemia didelės veiklos išlaidos, greitas produkcijos gedimas, žemos žalio pieno supirkimo kainos, didelės produkcijos gamybos ir energijos sąnaudos. Ilgalaikės pieno sektoriaus perspektyvos tiek vidaus, tiek pasaulio rinkose išlieka sklandžios, todėl pieno sektorius turi didelį ilgalaikį augimo, darbo vietų kūrimo ir plėtros potencialą. Siekiant padėti pieno gamintojams prisitaikyti prie pieno kvotų panaikinimo padarinių ir toliau vykdyti tvarią pienininkystės veiklą bei konkuruoti su likusios Europos erdvės gamintojais, būtina mokyti  pieno gamintojus mažinti produkcijos savikainą, didinti produktyvumą ir gerinti produkcijos kokybę gyvulininkystės ūkiuose“, – sako LR ŽŪR lektorius – konsultantas dr. Edvardas Gedgaudas, vedantis mokymus pagal mokymo programą „Veislinių telyčių auginimas pienininkystės ūkyje“.

Siekiantys efektyviai ir pažangiai ūkininkauti ūkininkai kiekvieną dieną įsitikina, kad  kompetencijų tobulinimas ir mokymasis visą gyvenimą yra neišvengiamas.

Įgyvendinant projektą siekiama motyvuoti kaimo vietovių gyventojus ir ūkininkus bei jų partnerius integruotis į mokymosi visą gyvenimą strategijos įgyvendinimo procesus ir tobulinti kompetencijas.

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.