Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas bus pavaldus ŽŪM

Vyriausybė nutarė, kad nuo 2024 m. sausio 1 d. Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas bus pavaldus Žemės ūkio ministerijai (ŽŪM).

Šiuo metu instituto savininko teises ir pareigas įgyvendina Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT).

Vyriausybė sprendimą keisti instituto pavaldumą priėmė įvertinusi Specialiųjų tyrimų tarnybos atliekamus tyrimus dėl galimų sisteminių ilgalaikių korupcinių veikų VMVT, taip pat siekdama didinti viešojo sektoriaus institucijų veiklos skaidrumą ir atsakomybę. Atsižvelgta ir į Europos Sąjungos valstybių modelį, kai nacionalinės referentinės laboratorijos pagrindu veikiančios rizikos vertinimo institucijos yra nepavaldžios rizikos valdymo (sprendimų priėmimo) institucijoms. Instituto atskyrimas ne tik padės suvaldyti korupcijos rizikas, bet ir turėtų padėti įstaigai dalyvaujant tarptautiniuose projektuose bei bendradarbiaujant su ES valstybėmis mokslo ir technologijų srityse.

Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas veikia kaip nacionalinė referentinė laboratorija ir, vykdydamas valstybinės kontrolės programas, atlieka laboratorinius tyrimus maisto, pašarų, gyvūnų ligų ir gerovės srityse, numato galimas rizikas ir teikia siūlymus, kaip jas valdyti. Instituto pateiktais duomenimis vadovaujasi VMVT,  kitos valstybės institucijos, verslo subjektai, fiziniai asmenys.

Vykdydama Tarpinstitucinio pasitarimo protokolinį sprendimą, Žemės ūkio ministerija kreipėsi į Sveikatos apsaugos ministeriją ir VMVT su prašymu pateikti informaciją bei nuomonę dėl vandens, maisto produktų, žaliavų laboratorinių tyrimų atlikimo Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute ir Nacionalinėje visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijoje dubliavimosi, taip pat galimybės šiuos tyrimus konsoliduoti vienoje valstybinėje laboratorijoje.

Žemės ūkio ministerijos informacija