Naudinga lauko diena

Liepos 13 d. Marijampolės savivaldybėje Šilavoto kaime ūkininkaujančio Povilo Žolyno augalininkystės – daržininkystės ūkyje vyko Žemės ūkio rūmų organizuota lauko diena- seminaras „Mikrobiologinių preparatų pritaikymas daržovių produktyvumui ir atsparumui fitopatogenams didinti bei dirvožemio ekosistemos būklei pagerinti”.

„Ūkyje stengiuosi į augalininkystės sėjomainą integruoti daržovių laukus. Auginu bulves, morkas, burokėlius, kopūstus, svogūnus, moliūgus. Daržovėmis aprūpinu Marijampolės vaikų ugdymo įstaigas, pataisos namus, kitas organizacijas ir prekiauju ūkininkų turgeliuose“, – pasakoja ūkininkas P. Žolynas.

Lauko dienos dalyviai susipažino su natūralių biologinių stimuliatorių, augalų probiotikų, dirvos būklės gerinimo priemonių įvairove bei jų reikšme šiuolaikiniame žemės ūkyje. Atkreiptas dėmesys į tausojamąjį ūkininkavimo būdą, kurį pasirenka vis daugiau ūkių, norėdami racionaliau naudoti gamtos išteklius ir gauti  sveikesnę produkciją.

Povilo Žolyno ūkyje vykdomų gamybinių bandymų tikslas – išsiaiškinti realų skirtingų biologinių priemonių poveikį augalų vystymuisi bei nustatyti dirvožemyje vykstančius mikrobiologinius procesus.

Lauko dienos dalyviams buvo pristatyti ūkininko P. Žolyno laukuose atlikti bandymai, kai sodinant bulvių gumbai buvo apvelti penkiais skirtingais biologiniais preparatais. Palikta kontrolinė juosta. Bandymų laukeliai, visų pirma, buvo įvertinti vizualiai pagal lapų būklę. Tada  prietaisu buvo pamatuotas chlorofilo kiekis lapuose.  Vėliau iš visų laukelių buvo iškasta po vieną bulvių krūmą ir vizualiai įvertintas bulvių dydis, jų kiekis, išvaizda.  Rudenį,  nuimant derlių, bulvės iš skirtingų laukelių bus sveriamos ir vertinamos. Tada bus galima daryti išvadas apie preparatų poveikį derliaus kiekiui bei kokybei.

Lauko dienos pabaigoje, bandymo vykdytojai, specialiu prietaisu pamatavo ir užfiksavo kiekvieno laukelio dirvos biologinį aktyvumą bei atsakė į ūkininkų klausimus.

Žemė ūkio rūmų įgyvendinamo projekto pagalba ūkininkai skatinami diegti biotechnologines naujoves ir didinti veiklos pelningumą, mažinant cheminių trąšų ir augalų apsaugos produktų naudojimą, integruojant į šiuolaikinėmis technologijomis auginamų daržovių gamybą mikrobiologinius produktus, praturtintus bakterijomis ir mikrogrybais, siekiant šaknų rizosferoje atkurti susilpnėjusį natūralų dirvožemio biologinį aktyvumą, atstatyti mitybos elementų balansą, padidinti augalų atsparumą nepalankioms auginimo sąlygoms, padidinti derlingumą bei sumažinti gaminamos produkcijos savikainą.

Projektas „Mikrobiologinių preparatų pritaikymas daržovių produktyvumui ir atsparumui fitopatogenams didinti bei dirvožemio ekosistemos būklei pagerinti“ įgyvendinamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“.