Nauja finansinė priemonė – lengvatinės paskolos žemės ūkio technikai ir įrangai įsigyti

Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas žemės ūkio subjektams, užsiimantiems pirmine žemės ūkio produktų gamyba, pasiskolinti lėšų žemės ūkio technikai ir įrangai įsigyti, UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas pradeda įgyvendinti naują finansinę priemonę – „Paskolų žemės ūkio technikai ir įrangai įsigyti teikimas“. Pagal šią priemonę iki 2020 m. pabaigos planuojama suteikti beveik 2,7 mln. Eur lengvatinių paskolų.

Šios priemonės įgyvendinimui Žemės ūkio paskolų garantijų fondas pasirašė sutartį su finansiniais tarpininkais – Raseinių kredito unija, Ignalinos kredito unija, Biržų kredito unija, kredito unija Zanavykų bankelis bei kredito unija „Kupiškėnų taupa“, kurios teiks paskolas ūkio subjektams, užsiimantiems pirmine žemės ūkio produktų gamyba. Iš Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos finansinės priemonės grąžintų ir grąžintinų lėšų šiai priemonei skirta 2,011 ml. Eur, dar daugiau nei 670 tūkst. Eur prisidės pačios kredito unijos.

„Žemės ūkio paskolų garantijų fondas, turintis nacionalinės plėtros įstaigos statusą, siekia žemės ūkio sektoriui pasiūlyti vis naujus finansinius instrumentus“, – sako Žemės ūkio paskolų garantijų fondo l.e. direktoriaus pareigas Romalda Globienė. „Ankstesnės lengvatinių paskolų priemonės buvo labai efektyvios, todėl, grįžus anksčiau išskolintoms lėšoms, galime pasiūlyti paskolas žemės ūkio technikai ir įrangai įsigyti, kurios bus teikiamos palankesnėmis nei rinkos sąlygomis.“

Kredito unijos šias paskolas teiks ne ilgesniam nei 6 metų laikotarpiui, didžiausia paskolos žemės ūkio technikai ir įrangai suma – 70 tūkst. Eur, jos bus teikiamos pagal vidines kredito unijų procedūras ir tvarką. Žemės ūkio subjektai paskolas galės gauti palankesnėmis sąlygomis – bendra metinė palūkanų norma pagal šią priemonę teikiamoms paskoloms negalės viršyti 5 proc., paskolos administravimo mokestis negalės būti didesnis kaip 0,5 proc. paskolos sumos.

„Žemės ūkis – vienas iš seniausių verslų Lietuvoje ir yra laikomas prioritetine ūkio šaka, kuri atlieka svarbų ekonominį ir socialinį vaidmenį. Atsižvelgdami į tai, aktyviai prisidedame prie žemės ūkio plėtros regionuose ir padedame tęsti ilgametę šio sektoriaus veiklos istoriją. Nuo pat unijų veiklos Lietuvoje pradžios didelį dėmesį skiriame ūkininkams, esame susipažinę su jų specifine veikla, iš jos kylančiais finansiniais poreikiais ir nuolat ieškome sprendimų tuos poreikius tenkinti. Vienas iš tokių – „Kreda“ grupei priklausančių penkių kredito unijų laimėtas Žemės ūkio paskolų garantijų fondo konkursas teikti lengvatines paskolas žemės ūkio technikai ir įrangai įsigyti“, – džiaugiasi Jungtinės centrinės kredito unijos, veikiančios su prekės ženklu „Kreda“, vadovė Kristina Simonovič.

Kredito unijos, teikiančios paskolas pagal priemonę „Paskolų žemės ūkio technikai ir įrangai įsigyti teikimas“, į Žemės ūkio paskolų garantijų fondą taip pat galės kreiptis dėl garantijos už suteikiamas paskolas. „Ši papildoma užtikrinimo priemonė leis aukštesnės rizikos ūkio subjektams gauti finansavimą ir lengviau plėsti ar modernizuoti savo ūkius“, – teigia R. Globienė. „Be to, paskolų su garantija gavėjams net trejus pirmus metus gali būti kompensuojama 80 proc. kredito unijoms sumokėtų palūkanų, taip pat  kompensuojama 80 proc. garantinės įmokos už garantijos suteikimą.“

Dėl lengvatinių paskolų žemės ūkio technikai ir įrangai galima kreiptis į šias kredito unijas:

» Raseinių kredito unija

» Ignalinos kredito unija

» Biržų kredito unija

» Kredito unija Zanavykų bankelis

» Kredito unija „Kupiškėnų taupa“

Daugiau informacijos: » 2019 m. balandžio 2 d. žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-193 „Dėl paskolų žemės ūkio technikai ir įrangai įsigyti, finansuojamų iš grąžintų ir grąžintinų lėšų, teikimo taisyklių patvirtinimo“