Naujienos iš Copa-Cogeca darbo grupės „Kiauliena”

2023 m. balandžio 25-26 d. Žemės ūkio rūmų vicepirmininkas ir Lietuvos kiaulių augintojų asociacijos direktorius Algis Baravykas dalyvavo darbo grupės „Kiauliena“ ir EK Pilietinio dialogo grupės „Gyvulininkystės produktai“ posėdžiuose, kur buvo aptariami kiaulienos sektoriaus klausimai.

Posėdžių darbotvarkėje: darbo grupės pirmininko ir vicepirmininkų rinkimai, situacija rinkoje, naujausia informacija apie afrikinį kiaulių marą (AKM), AKM vakcinos kūrimo procesai ir kt. klausimai.

20 metų darbo grupei pirmininkaujantis portugalas Antonio Tavarez buvo perrinktas dar vienai kadencijai.

Į darbo grupės vicepirmininko pozicijas buvo pasiūlyti Suomijos, Austrijos ir Ispanijos atstovai. Kadangi Suomijos atstovė darbo grupėje naujokė, tai vicepirmininkais išrinkti Ispanijos Miguel Angel Higuera (Asaja) ir Austrijos atstovas Johan Schlederer (LKÖ).

Kiaulienos rinkos apžvalga

Kiaulių populiacija ES sumažėjo dėl prastų kiaulių supirkimo kainų ir pabrangusių pašarų. Bendras ES kiaulių populiacijos sumažėjimas siekia apie 5,2 %. Paršavedžių banda sumažėjo apie 4 %.

 

Taip pat sumažėjo ir kiaulių skerdimų apimtys – apie 4,8 %. Italijoje skerdimai padidėjo apie 5 %, tačiau daugumoje ES šalių skerdimų apimtys sumažėjo ženkliai. Lietuvoje sumažėjimas apie 9,5 %.

Buvo aptartas kiaulių populiacijos tendencijos ateityje. Daugelis šalių prognozavo kiaulių populiacijos sumažėjimą. Bendra prognozė yra apie 4,1 % bandos sumažėjimas per visa ES.

Kiaulių supirkimo kainos (E kat.) šiuo metu yra aukštos:

Pasaulinėje rinkoje ES kiauliena yra pati brangiausia ir todėl iš Azijos rinkų ją išstumia pigesnė Kanados, JAV ir Brazilijos kiauliena.

 

Aptartas afrikinio kiaulių maro (AKM) plitimas

Nors gana nemažą Europos dalį dengia AKM zonos, tačiau Europos Komisija situaciją vertina kaip gerai valdomą. Kadangi ES valstybės nesusitvarko su AKM protrūkiais šernų populiacijose, buvo išleistas naujas AKM reglamentas 2023/594, keičiantis iki šiol galiojusį reglamentą 2021/605. Nauja tai, kad atsiranda specifiniai kiaulienos prekybos ribojimai tarp I, II ir III AKM zonų (Lietuva dėl to nebegali išvežti kiaulių skersti į kai kurias Lenkijos skerdyklas), harmonizuoja kiaulienos siuntų ženklinimą ir svarbu tai, kad įpareigoja valstybes nares parengti nacionalinius AKM valdymo planus šernų populiacijose.

Pagrindiniai momentai yra šie:

  • Nė viena valstybė nėra apsaugota nuo AKM, todėl pasiruošimas svarbus visose pasaulio šalyse;
  • Biosauga turėtų būti kiekvienos dienos rutina tiek medžioklėje, tiek naminių kiaulių laikyme;
  • Pasyvi stebėsena turi vykti nuolat ir yra ypatingai svarbi ankstyvajam ligos diagnozavimui ir reakcijai;
  • Tiksli ilgo laikotarpio šernų populiacijos valdymo strategija;
  • Aktyvavimas ir reguliaraus dialogo palaikymas tarp susijusių šalių ir sektorių;
  • Dalinimasis patirtimi ir žiniomis;
  • Mokslu pagrįstų priemonių ir patirties taikymas;
  • Turi vykti kooperacija tarp valstybių.

AKM vakcinos kūrimo proceso pristatymas

Šiuo metu nėra efektyviai veikiančios vakcinos.  ES mokslo institucijos aktyviai dalyvauja vakcinos kūrimo procese, tačiau procesui trukdo tai, kad AKM virusas turi daug atmainų. Virusui būdingas genetinis nepastovumas. Didelis iššūkis yra išgauti imunitetą sukuriančius antikūnus, šio viruso antikūnai aptinkami, tačiau jie nesukuria imuniteto. Vakcinos kūrimo negalima lyginti su covid-19 viruso vakcina, kadangi tai biologiškai skirtingi virusai, turintys skirtingas savybes. Kelios šalys skelbia tam tikras žinias apie vakcinos sukūrimą (Rusija, Vietnamas), tačiau kol kas šių vakcinų patikimumas neįrodytas. Kuriant vakciną, svarbu nuspręsti kokia vakcina turi būti sukurta – oralinė ar injektuojama. Manoma, kad injekcinės vakcinos nebūtų naudojamos, kadangi naminių kiaulių vakcinacija labai abejojama. Pagrindinis tikslas yra vakcinuoti šernus, o tam reikalinga oralinė vakcina.