Naujienos iš COPA – COGECA posėdžio

2022 m. balandžio 28-29 d. Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) pirmininkas dr. Arūnas Svitojus dalyvavo COPA – COGECA prezidiumo posėdyje, kuriame buvo aptariamas š. m. kovo 23 d. Europos Komisijos pasirašytas  komunikatas dėl aprūpinimo maistu užtikrinimo ir maisto sistemų atsparumo didinimo. Komunikate numatyti veiksmai: neatidėliotini veiksmai siekiant užtikrinti maisto saugumo aprūpinimą Ukrainoje ir visame pasaulyje; sprendžiami maisto stabilumo ES maisto sistemoje iššūkiai, taikant įvairias priemones, skirtas remti mūsų ūkininkus ir išlaikyti „įperkamumą“ mūsų piliečiams.

Taip pat buvo patvirtintas planas, kad ateinančiais metais mūsų maisto sistema būtų tvari ir atspari. Su dokumentu galima susipažinti: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_22_1991

COPA-COGECA Prezidiumo posėdyje nuotoliniu būdu dalyvavo ir Europos Sąjungos (ES) žemės ūkio komisaras Januszas Wojciechowskis, kuris ką tik baigė vizitą po Baltijos šalis. Komisaras akcentavo iššūkius susijusius su Rusijos invazija į Ukrainą ir rinkos situaciją. Taip pat Komisaras informavo, kad vizito Lietuvoje metu susitiko ir su Ukrainos žemės ūkio ministru, su kuriuo aptarė pagalbos galimybes Ukrainai.

Prezidiumo posėdyje dalyvavusi Europos Komisijos Aplinkos departamento generalinė direktorė Florika Fink-Hooijer pateikė informaciją dėl pramoninių išmetamųjų teršalų, biologinės įvairovės strategijos ir gamtos atkūrimo direktyvų ir naujų technologijų bei mokslo svarbą siekiant sumažinti taršą.