Naujienos iš EK darbo grupės „Kiauliena” posėdžio

Lietuvos žemės ūkio rūmų (LR ŽŪR) vicepirmininkas ir Lietuvos kiaulių augintojų asociacijos direktorius Algis Baravykas vasario 5 d. dalyvavo Europos Komisijos (EK) darbo grupės „Kiauliena“ posėdyje, kuriame buvo aptarti 2 klausimai: Kiaulienos rinkos situacija ir pašarų rinkos situacija; Gyvūnų gerovės tema.

Kaip informavo posėdžiui pirmininkaujantis Antonio Tavarez, artimiausiu metu organizuojamas susitikimas su DG Agri atstovais dėl kiaulienos sektoriaus klausimų aptarimo. Prieš susitikimą su DG Agri atstovais yra aktualu aptarti kiaulienos rinkos situaciją.

Pasisakė atskirų ES šalių atstovai, kurie pažymėjo, jog išaugo pašarinių žaliavų kainos.

Pav. Pagrindinių pašarų komponentų (kviečių ir sojos kainų dinamika)

Net 14 ES šalių paprašė pagalbos kiaulienos sektoriui. Tačiau pažymėtina, kad situacija atskirose šalyse yra skirtinga.

Šalys, kurios nesiskundžia žemomis kiaulienos kainomis – Švedija ir Suomija. Jų vartotojai perka savo šalyse pagamintą produkciją ir palaiko aukštas kainas. Kaina, palyginti su praėjusių metų kaina yra + 2 proc.

Prancūzija, Italija, Airija, Didžioji Britanija, Slovėnija, Ispanija laikosi neblogai, kaina apie 1,4-1,5 €/kg skerdenos. Šių šalių atstovai tikisi eksporto ir kainų atsigavimo ir nerimauja dėl aukštų pašarų kainų.

Ypatingai bloga padėtis Lietuvoje, Latvijoje, Lenkijoje, Estijoje ir Rumunijoje. Skerdenos kaina apie 1,1-1,2 €/kg.

Rumunijoje kiaulienos gyvo svorio kaina yra apie 0,8 €/kg. Per metus sumažėjo net 40 proc.  kiaulių. Nuo 2020 m. gruodžio mėn., kiaulių sumažėjo 23 proc. Afrikinis kiaulių maras (AKM) pasireiškė 3 didelėse fermose (viso 40 tūkst. vnt.)

Kitų šalių, tokių kaip Vengrija, Kipras, Vokietija, Čekija, ūkininkai taip pat praranda pinigus augindami kiaules.

Vengrija, nepaisant AKM šernų tarpe, gavo leidimą eksportuoti mėsą į Japoniją iš vieno regiono. Vadinasi Japonija pripažįsta AKM regionalizavimą.

Olandija mažina paršavedžių bandą, per ateinančius 5 metus planuoja sumažinti 8 proc., (apie 70 tūkst. paršavedžių).

Vokietijoje pamažu atsigauna skerdyklų darbas ir kas savaitę mažėja ,,kiaulių kamštis“ po 100 tūkst. Vokiečiai tikisi, kad per balandžio mėn. kiaulių skerdimas normalizuosis, kuris buvo užstrigęs skerdyklose dėl covid 19 situacijos – buvo virš 1 mln. nepaskerstų peraugusių kiaulių, dabar jau tik 800 tūkst. Vokietija atidarė eksportą į Tailandą.

Belgija vis dar neatidarė jokio eksporto, trukdo Covid 19 ir kitos priežastys. Vyriausybė skyrė 20-40 mln. € pagalbą.

Britanijoje kiaulienos kaina krito 11 proc., o soja pabrango 51 proc., šiaudai (laiko kiaules laukuose nameliuose) pabrango net 123 proc.

Latvijos vyriausybė jau yra parengusi paramos kiaulininkystei taisykles ir pagalbai numato skirti  apie 14,5 mln. €.

Austrijoje kiaulienos kaina yra žemiausia per 10 metų, tačiau vis tiek ne tokia žema kaip Lietuvoje. Kadangi ūkininkai praranda lėšas nuo kainos, kurios tikėjosi, Austrijos nacionaliniame biudžete numatyta skirti 40 mln. € paramos.

Posėdžio dalyviai nutarė pasiūlyti EK prašyti pagalbos sudėtingoje situacijoje esančioms šalims.

Posėdyje buvo aptarti ir gyvūnų gerovės klausimai. EK supranta, kad paršavedžių gardų pakeitimo erdvesniais gardais neįmanoma atlikti skubiai, todėl diskutuojama dėl papildomo laiko ir papildomo finansavimo gardų pakeitimui.

Dėl uodegų trumpinimo Copa – Cogeca prašo EK atlikti praktines studijas atskirų šalių ir skirtingo dydžio ūkiuose. Kiaulininkystei reikia praktinių pavyzdžių ir projektų, kurie parodytų kaip atsisakyti rutininio uodegų trumpinimo.

Dėl kuiliukų kastravimo (klausimas aktualus aktyviausioms šiuo klausimu šalims, kuriose uždraustas ar planuojamas draudimas.

Yra trys galimybės:

  • Auginti nekastruotą (skerdyklose su dirbtine nosimi išrinkti dvokiančias skerdenas);
  • Imuno kastracija su vakcina. (Rinka nenoriai priima);
  • Kastravimas su anestezija. (Šis metodas labiausiai priimtina alternatyva, dėl kurios labiausiai diskutuojama).