Nesąžiningų veiksmų žalio pieno pirkimo pardavimo procese prevencija bus vykdoma nuotoliniu būdu

Atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją šalyje ir karantino metu galiojančius apribojimus, fiziniam kontaktui pieno rinkos priežiūra bus ir toliau vykdoma pasitelkiant skaitmenines komunikacijos priemones. Iš esmės, tai reiškia, kad siekiant užtikrinti ūkio subjektų (supirkėjų), perkančių parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo prevenciją, planiniai patikrinimai bus atliekami nuotoliniu būdu. 

„Pagal pobūdį pieno rinkos priežiūros prevencijos patikros yra tinkamos atlikti ne tik fizinių apsilankymų pas ūkio subjektus metu, tačiau prisitaikant prie esamos situacijos gali būti atliktos ir nuotoliniu būdu, todėl ir toliau ketiname užtikrinti Pieno įstatyme Agentūrai nustatytas pareigas“, – teigia VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros direktorius Šarūnas Celiešius. Kad patikros procesas būtų sklandus ir kokybiškas reikalingas tikrinamų ūkio subjektų supratingumas ir bendradarbiavimas. Tinkamiems patikrų rezultatams pasiekti bus prašoma subjektų ne tik el. paštu teikti reikiamų dokumentų kopijas, bet prisijungti gyvai konsultacijai su Agentūros inspektoriais per vaizdo konferencijos platformą.

Agentūra dar šių metų rugpjūčio mėnesį pristačiusi atnaujintą nesąžiningų veiksmų žalio pieno pirkimo pardavimo procese prevencijos tvarką nurodė keičianti ir požiūrį į kontrolės procesą. Daugiau dėmesio skiriama pieno rinkos dalyviams teikiant metodinę pagalbą ir konsultacijas, inicijuojant tiesioginius ir netiesioginius susitikimus.

Ūkio subjektai, perkantys–parduodantys žalią pieną, taip pat turi galimybę anonimiškai (el. paštu pienokontrole@litfood.lt ar pasinaudodami specialia Agentūros tinklapyje sukurta pranešimų pateikimo skiltimi „Pranešk!“ https://www.litfood.lt/prane) pranešti apie, jų manymu, nesąžiningus veiksmus žalio pieno pirkimo-pardavimo procese.

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros informacija